MAKSMEKTİN DUO
Etken Maddeler İvermektin | Klorsulon (Clorsulon)
Farmasötik Grup Endektosit | Fasiolosid
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

MAKSMEKTİN DUO
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit - Fasiolosid

BİLEŞİMİ

MAKSMEKTİN DUO Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz bir çözelti olup beher ml'de 10 mg İvermektin ve 100 mg Klorsulon içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MAKSMEKTİN DUO Enjeksiyonluk Çözelti'nin etkin maddelerinden olan İvermektin, bir Avermectin türevi olup, Streptomyces avermitilis'in fermantasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. İvermektin, en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B1a ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle, klor (CI-) kanallarını açık tutar ve motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alır. GABA-nerjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

İvermektin uygulama sonrası, BOS hariç, tüm vücut dokularına yayılır, karaciğer ve yağ dokuda yoğunluk kazanır. Atılma süresi uzundur. Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda, ortalama 3.5 gün, sığırlarda ise 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Vücuttan yavaş olarak safra, süt ve kısmen idrar ile atılır. Ürünün uzun süre vücutta kalması, 2- 4 hafta boyunca kalıcı bir antiparaziter etki yapar. Önemli miktarda safra salgısı ve düşük miktarda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90'ından fazlası, metabolize olmamış ana bileşiktir.

Klorsulon, benzensülfonamid grubundan ergin karaciğer kelebeklerine karşı etkili bir bileşiktir. Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica gibi distomların enerji metabolizmalarında görevli olan enzim sistemlerini inhibisyona uğratır. 8-fosfogliseratkinaz ve fosfogliseromutaz enzimlerinin kompetitif antagonisti olduğundan, glikozun asetat ve propionata oksidasyonunu engeller ve aynı zamanda ATP seviyelerini de baskılar. Glikozun kullanımı aksayacağından, parazit ölür. Derialtı uygulamayı takiben elde edilen maksimum plazma konsantrasyonları enjeksiyondan 6 saat sonra yaklaşık 1,3 mg/l, 7 gün sonra ise, 0,01 mg/litre'dir. Başlıca safra ve idrarla vücuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sığırlarda Hypoderma bovis larvalarının omurilik kanalında bulunduğu göç döneminde kullanılmamalıdır. Eğer hipoderma larvaları göç halindeyken uygulanırsa, ölen Hypoderma larvalarının özafagus veya omurilikte meydana getirdiği irkiltiden kaynaklandığı tahmin edilen, timpani ve parapleji halleriyle karşılaşılabilir. Hypoderma mücadelesi hedefleniyorsa, mücadelenin erken dönemde, sinek mevsimini takip eden birkaç ay içinde yapılması tercih edilmelidir.

Vida kurdu ve Chrysomia bezziana larvalarına karşı, enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği, uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden, kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında MAKSMEKTİN DUO Enjeksiyonluk Çözelti uygulanması, yara kurdu enfeksiyonlarının 14 gün süreyle önüne geçilmesini sağlar.

Enfektif kılkurdu larvalarına karşı, MAKSMEKTİN DUO Enjeksiyonluk Çözelti'nin kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre, 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.

Her türlü parazit için, paraziter mücadelenin hedefine ulaşması için, uygulama sürüdeki bütün hayvanlara yapılmalıdır.

Uygulama sıklığı ve uygulama zamanının saptanması konusunda, hedef alınan parazitin parazitik gelişim evreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gereklidir. Söz konusu bölge için en uygun ve etkili olacak paraziter program için Veteriner hekime danışılmalıdır.

Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte tek doz MAKSMEKTİN DUO Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması yeterlidir.

Sürekli ya da zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılmalıdır. Bölge koşulları ve hedef parazit durumlarına göre, en uygun ilaçlama zamanının, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için Veteriner hekime danışılmalıdır.

İlk kez meraya çıkacak olan genç hayvanlara, mera çıkışını izleyen 3. , 8. ve 13. haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapılırsa, söz konusu yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.

Gebelikte kullanım: Klorsulon'un, dişi rat, fare ve tavşanlarda oral yolla yapılan çalışmalarında, tavsiye edilen dozlarda, reprodüktif performans üzerinde herhangi bir etkisi ve teratojenik, maternotoksik, fötotoksik etki saptanmamıştır. Önerilen şekilde uygulandığında, gebe hayvanlar için güvenlidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Deri altı uygulamayı takiben enjeksiyon yerinde geçici bir şişlik gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İvermektin, beraber kullanıldığında, sedasyon ve yan etkilere sebep olabileceğinden, amitraz gibi monoaminoksidaz inhibitör grubundan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İvermektin hedef türlerde toksisitesi düşük, toleransı geniştir. Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. İlaçla doz aşımı ve zehirlenme hallerinde GABA antagonisti etkileri olan maddeler (pikrotoksin, pentilentetrazol gibi) kullanılabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında uygulanmamalıdır. Kas içi ve damar içi yolla kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcıların koruyucu iş elbisesi giyinmeleri ve lastik eldiven kullanmaları gerekir. Uygulayıcıların ilacın cilt ve gözlerine bulaştırmamalarına özen göstermeleri gerekir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Uygulama aşamasında hiçbir şey yenilip, içilmemelidir. Uygulama işleminden sonra, eller ve yüz yıkanmalıdır. Yanlışlıkla ve kaza sonucu ağızdan alındığında, en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

Çevre ısısının +5°C'nin altına düştüğü durumlarda, MAKSMEKTİN DUO Enjeksiyonluk Çözelti'nin vizkozitesi artacağından, uygulanması zorlaşır. Bunu önlemek amacıyla, şişe ve enjektör biraz ısıtılarak (ör. Elde tutularak 15°C) uygulama kolaylıkla yapılabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

(15-25oC) arasında, orijinal ambalajında, ışıktan koruyarak saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ivermektin, genetik noksanlık sonucu P-glycoprotein geni bulunmayan Collie ırkı köpeklerde, kan-beyin bariyeri bu ilacın beyne girişini engelleyemediğinden, ilaç küçük dozlarda verilmiş olsa bile, beyne kolaylıkla girerek yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Bu ırktan köpeklerde, zehirli etkili olduğundan kullanılmamalıdır.

Yapılan çalışmalarda, ivermektinin toprakla temas etmesi durumunda etkileşerek zamanla inaktif hale geçtiği tespit edilmiştir. Serbest ivermektin de balıklar ve diğer su canlıları için toksik olduğundan, ilaç artıkları ve boşalan ilaç kaplarının, derin çukurlara gömülmesi ve başka amaçlarla kullanılmaması gerekir. İlaç artıkları ve boşalan kaplar, akarsular, göl ve göletlere atılmamalıdır. Atlarda 2 mg/kg.ca dozda dahi zehirlenme belirtilerine sebep olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 20 ml ve 50 ml renksiz flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR) PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:26.04.2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE N0: 29.12.2005/15- 057

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.

Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ DEVA HOLDİNG A.Ş

Cebe Ali Bey Sk. No: 12 - 34020- Topkapı/İSTANBUL

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.