MAKSMEKTİN
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MAKSMEKTİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit

BİLEŞİMİ

MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, renksiz, steril bir çözelti olup beher ml’de 10 mg İvermektin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELİKLERİ

MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan ivermektin, avermektin türevi olup Streptomyces avermetilis’ in doğal fermentasyon ürünü, sentetik bir kemoterapötiktir. İvermektin, en az % 80 oranında, 22-23 dihidroavermektin B1a ve en fazla da %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b kısımlarından oluşmaktadır. Parazitin motorik sinirlerinin sinaptik membranlarında (nematodlar) ve motorik son plaklarda (artropodlar) gama amino bütirik asidin (GABA) salınımını stimüle ederek, Cl kanallarını açık tutar, bu şekilde nervöz iletişimin blokajına ve dolayısıyla paraliz sonucu parazitlerin ölümüne neden olur. Ancak, memeli hayvanlarda, kan/beyin bariyerini aşıp, merkezi sinir sistemi içinde yer alır. GABA-nerjik sinirlere yeterince geçemediğinden, konak hayvana zarar vermeden, paraziti öldüren etkiye sahiptir.

İvermektin uygulama sonrası, BOS hariç, tüm vücut dokularına yayılır, karaciğer ve yağ dokuda yoğunluk kazanır. Atılma süresi uzundur. Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda, ortalama 3.5 gün, sığırlarda ise 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir.  Vücuttan yavaş olarak safra, süt ve kısmen idrar ile atılır. Ürünün uzun süre vücutta kalması 2- 4 hafta boyunca kalıcı bir antiparaziter etki yapar. Önemli miktarda safra salgısı ve düşük miktarda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90’ından fazlası, metabolize olmamış ana bileşiktir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti, sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlerin tedavisinde kullanılır. Etkili olduğu başlıca parazitler:

Sığırlarda

Gastrointestinal nematodlar: Haemonchus placei, Ostertagia sp., Ostertagia ostertagi, (ergin, larva devreleri ve hipobiotik larvalar), O. lyrate (ergin ve L4 larvalar, Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia onchophora, C.punctata, C. pectinata, Cooperia sp., Nematodirus helvetianus (ergin), N. spathiger (ergin), Oesophagostomum radiatum, Strongylus papillosus (ergin), Bunostomum phlebotumum, Toxacara vitulorum.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus.

Deride Filariosis etkenleri: Parafilaria bovicola.

Göz nematodları: Thelezia sp. (ergin)

Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva), Dermatobia hominis (larva).

Yara kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax.

Uyuz etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabei bovis, Chorioptes bovis.

Bitler: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis.

Keneler (bazı tek konaklı ve yumuşak keneler): Boophylus sp., Ornithodurus savigny.

Koyunlarda

Gastrointestinal nematodlar: Heamonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Coopheria sp., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp., Strongylus papillosus, Chaberthia ovina, Trichuris ovis.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria.

Uyuz etkenleri: Sarcoptes scabei var. ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. ovis.

Bitler: Bovicola ovis, Linognatus pedalis, L. ovillus, L. stenopsis.

Koyun yapağı sineği: Melophagus ovinus.

Burun kurtları: Oestrus ovis.

Yara kurtları: Chrysomia bezziana.

Keneler (tek konaklı): Boophylus sp., Ornithodurus lahorensis.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 

MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti, 1 kg canlı ağırlık için etkin madde olarak 0.2 mg (200 µg) ivermektin dozunda uygulanır.

Sığırlarda: Pratik doz; 50 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Boynun ön ve arka yarımında derinin gevşek kısmına deri altı yolla uygulanır. Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla enjeksiyon yapılmamalıdır.

Koyunlarda: Pratik doz; 25 kg vücut ağırlığı için 0.5 ml’dir. Koltuk altı veya koltuk gerisi bölgesine, derinin gevşek kısmına deri altı yolla uygulanır.

Canlı ağırlık esasına göre, pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

Ağırlık (kg.)                  Dozu                       Ağırlık (kg.)                           Dozu

25 kg.                            0.5 ml.                      350 kg.                                     7 ml.

50 kg.                            1    ml.                     400 kg.                                     8 ml.

100 kg.                          2    ml.                      450 kg.                                     9 ml.

150 kg.                          3    ml.                      500 kg.                                   10 ml.

200 kg.                          4    ml.                      550 kg.                                   11 ml.

250 kg.                          5    ml.                      600 kg.                                   12 ml.

300 kg.                          6    ml.

Sadece deri altı yolla kullanılır. Damar içi veya kas içine uygulanmamalıdır. Enjeksiyon bölgesinde oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçmek için uygulama esnasında asepsi ve antisepsi kurallarına özen gösterilmelidir.

Enjeksiyon bölgesinde oluşabilecek ağrı, şişlik gibi reaksiyonları önlemek için 10 ml üzerindeki dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

  • Sığırlarda Hypoderma bovis larvalarının omurilik kanalında bulunduğu göç döneminde kullanılmamalıdır. Eğer hipoderma larvaları göç halindeyken uygulanırsa, ölen Hypoderma larvalarının özofagus veya omurilikte meydana getirdiği irkiltiden kaynaklandığı tahmin edilen timpani ve parapleji halleriyle karşılaşılabilir. Hypoderma mücadelesi hedefleniyorsa, mücadelenin erken dönemde, sinek mevsimini takip eden birkaç ay içinde yapılması tercih edilmelidir.
  • Vida kurdu ve Chrysomia bezziana larvalarına karşı, enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği, uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden, kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti uygulanması, yara kurdu enfeksiyonlarının 14 gün süreyle önüne geçilmesini sağlar.
  • Enfektif kılkurdu larvalarına karşı, MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti’nin kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre, 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.
  • Her türlü parazit için, paraziter mücadelenin hedefine ulaşması için, uygulama sürüdeki bütün hayvanlara yapılmalıdır.
  • Uygulama sıklığı ve uygulama zamanının saptanması konusunda, hedef alınan parazitin parazitik gelişim evreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gereklidir. Söz konusu bölge için en uygun ve etkili olacak paraziter program için Veteriner hekime danışılmalıdır.
  • Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte tek doz MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması yeterlidir.
  • Sürekli ya da zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılmalıdır. Bölge koşulları ve hedef parazit durumlarına göre, en uygun ilaçlama zamanının, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için Veteriner hekime danışılmalıdır.
  • İlk kez meraya çıkacak olan genç hayvanlara, mera çıkışını izleyen 3. , 8. ve 13. haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapılırsa, söz konusu yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.
  • Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde, en iyi sonuçları alabilmek için, 7 gün ara ile 2 uygulama yapılması tavsiye edilir.

Gebelikte kullanım: Önerilen şekilde uygulandığında, gebe hayvanlar için güvenlidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Enjeksiyon yerinde ender olarak geçici, lokal reaksiyon (şişlik) görülebilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir tedaviye gerek kalmaksızın kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

MAKSMEKTİN Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan ivermektinin, diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliğine dair bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İvermektin hedef türlerde toksisitesi düşük, toleransı geniştir. Buzağı ve kuzuda en çok 5 katı, sığırlar 20 – 30 misli yüksek ivermektini tolere edebilir. Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu bulunmamaktadır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal inek ve koyunlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında uygulanmamalıdır. Kas içi ve damar içi yolla kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Sadece hedef türlere uygulanmalıdır.

Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Uygulama esnasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz. İlaçla temastan kaçınınız. Kullanım sonrası ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE Raf Ömrü

(15 oC - 25oC ) arasında, orijinal ambalajında, ışıktan koruyarak saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk kullanımdan itibaren muhafaza şartlarına uyulduğu takdirde, 6 ay etkisini korur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan suya karıştırılmamalı ve bitmiş ambalajlar suya atılmamalıdır. Raf ömrü dolmuş, açılmış veya muhafaza şartlarına uyulmadan saklanmış olan ilaç, şişesiyle beraber imha edilmelidir.

Ölüme sebep olabileceğinden, Collie ırkı köpeklere uygulanmamalıdır.

Tİcari TAKDİM Şeklİ

Karton kutu içerisinde kırmızı lastik tapa ve beyaz flip-off kapakla kapatılmış 50, 100 ve 250 ml’lik Tip II renksiz cam şişelerde arz edilmektedir. 

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.01.2017

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 10.05.1999 - 09/855

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

Deva Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç  Mah. Atatürk Cad. No.32 59510 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.