MEFLOSYL
Etken Maddeler Fluniksin Meglumin
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

UYARILAR

Meflosyl enjeksyonluk çözelti uygulamasına ilaveten, sığırlarda akut yangının nedeni, atlarda ise koliğin nedenleri saptanmalı ve ilgili diğer sağaltımlar yapılmalıdır.

6 haftalıktan küçük veya çok yaşlı hayvanlarda uygulama dozu düşürülmeli ve dikkatli bir klinik gözlem altında uygulanmalıdır. Diğer NSAlD'ler ile eş zamanlı veya izleyen 24 saat içerisinde uygulanmamalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben elde edilen inek sütleri 10 gün geçmeden insan tüketimine sunulmamalıdır

AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde aluminyum kapak ve bromobutyl plastik tıpalı 50 ml ve 100 ml'lik cam flakonlarda sunulmuştur.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Kullanılmaya başlandıktan sonra 28 gün içerisinde tüketilmelidir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.