NECROPEN
Etken Maddeler Fenoksimetilpenisilin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Tavuk (Et)
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

NECROPEN
Oral Çözelti Tozu
Antibakteriyel

BILEŞIMI

Beyaz renkli tozun her gramında 325 mg Potasyum Fenoksimetilpenisilin ( 293 mg fenoksimetilpenisiline eşdeğer) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fenoksimetilpenisilin ( Penisilin V ) Gram pozitif bakterilere etkili dar etki alanına sahip bir penisilindir. Bakterilerde aktif çoğalma sırasında bakterisit etki gösterir. Bakterilerde hücre duvarı sentezinde rol alan enzimlere penisilin bağlayıcı proteinler aracılığı ile geri dönüşümüz olarak bağlanır. Böylece anormal bir hücre büyümesi olur ve hücrede sitoliziz gerçekleşir. Penisilin V'ye karşı direnç beta-laktam zincirini kırarak antibiyotiği etkisiz hale getiren beta lakmatamaz oluşumu ile gerçekleşir. Penisilinler ile diğer betalaktam antibiyotikler arasında çapraz direnç vardır. Klinik nekrotik enteritis olgularında feçes , karaciğer ve sekumda elde edilen Clostridium perfiringes için minimum inhibitör konsantrasyon çalışmalarında < 0.01 - 0.05 değerleri bulunmuştur. Penisilin V asit ortama dayanıklı olduğundan diğer penisilinlere göre sindirim kanalından daha iyi emilir.Emildikten sonra böbrekler ve karaciğerde yoğunlaşır. 1.7 (+/- 1 saat) saatlik sürede maksimum plazma konsantrasyonuna ( 0.40 +/- 0.15 mg / ml ) erişir Emilen kısmın bir bölümü metabolize olurken çoğunluğu aktif formda böbrekler ve feçes yolu ile atılır. Etkilediği bakteri türleri : Clostridium perfiringes

ÖZEL KLINIK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER IÇIN UYARILAR

Necropen Oral Çözelti Tozu uygulaması su tüketimini artırabilir.

Hasta hayvanların daha az su tüketebileceği unutulmamalıdır. Tedaviye yüksek dozlardan başlanarak az miktarda ilaçlı su alımı riskine karşı önlem alınması önerilir.

Doğru dozajlama için hayvanların ağırlığının doğru tespit edilmesi düşük doz verilmemesi için önemlidir.

Ürünün kullanılması çiftlikte ölen hayvanlardan izole edilen bakterilere uygulanan duyarlılık testine dayanmalıdır.

Necropen Oral Çözelti Tozu çiftlikteki zayıf hijyenik ve idari şartlara karşı bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Laboratuar hayvanlarında ve insanlarda yapılan çalışmalarda üreme fonksiyonları ve fötal gelişme üzerinde olumsuz bir etkisi gözlenmediği bildirilmektedir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Penisilinler nadiren diare ve sindirim sistemi florasında bozukluğa yol açabilirler.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Antipiretik ve antiromatizmal ilaçlarla ( özellikle fenilbutazon ve salisilatlar ) birlikte kullanıldığında penisilinin böbrekten atılımı yavaşlayabilir.Bakterisit etki gösteren penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle ( tetrasiklinler , sulfanamidler, fenikoller, makrolitler gibi ) kombine edilmemelidir.Bu durumda penisilinin bakterisidal aktivitesi baskılanabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER ve ANTİDOT

Penisilin V geniş bir tedavi indeksine sahiptir. Aşırı doz halinde sindirim sistemi rahatsızlıkları görülebilir (su tüketiminde artış, yem tüketiminde azalma , sulu dışkı ).Semptomatik olarak müdahale edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta elde edilen kanatlılarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDIKASYONLARI

Fenoksimetilpenisiline aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

HEDEF OLMAYAN HAYVANLAR İÇİN UYARİLAR

Tavşan, kobay, hamster gıbı küçük kemırgenlerde, kaz, ördek gıbı perde ayaklılarda ve ergın atlarda kontrendıkedır.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Penisilin ve sefalosporınlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbı müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında, nemden ve güneş ışığından uzakta saklanır ( 15-25 C).

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 18 aydır.

Açıldıktan sonra raf ömrü 5 gündür.

Suda çözüldükten sonra raf ömrü 12 saattir.

TICARI TAKDIM ŞEKLI

100 veya 250 gramlık beyaz polietilen şişeler ve 1 kg , 5 kg ve 20 kg.lık beyaz polietilen kovaların içinde polietilen plastik torbalarda kutusuz olarak arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.