PENSTREP
Etken Maddeler Penisilin G Potasyum | Prokain Penisilin G | Streptomisin Sülfat
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Arı | Koyun | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

PENSTREP
Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu
Sistemik Antibiyotik

BİLEŞİMİ 

Beher flakondaki 4 gram beyaz-krem renkli , steril süspansiyon tozu

Penicillin G Potasyum         600.000 i.ü
Penicillin G Prokain           1.200.000 i.ü
Streptomisin sülfat          2.425 gram içerir ( 1.8 gram streptomisin baza eşdeğer)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Prokain penisilin bir benzilpenisilin esteridir. Benzilpenisilin dar spekrumlu bakterisidal etkili, özellikle Gram (+) bakterilere karşı kullanılan bir antibiyotiktir.

Etkisi mukopeptit sentezinin bloke edilerek bakteride hücre duvarı yapımının engellenmesi esasına dayanır. Benzilpenisiline duyarlı başlıca bakteriler ; Streptococcus spp. , penisilinaz negatif Staphylococcus spp. , Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes ., Bacillus anthracis , Haemophilus spp., Pasteurella spp., Clostridia , aktinomisetler ve zorunlu anaerob ( Bacteriodes spp., Fusobacterium necrophorus ) organizmalardır. Benzilpenisilinler penisilinaz üreten Staphylococcus , Pseudomonas , Proteus ve Enterobacter türlerine karşı etkili değildirler,

Kasiçi enjeksiyondan sonra prokain penisilin enjeksiyon sahasından çabuk emilir ve 3 saat içinde maksimum plazma yoğunluğuna ulaşarak 24 saat etkili konsantrasyonda kalır.

Özellikle yumuşak dokularda yoğunlaşan benzilpenisinler genellikle değişime uğramadan temel olarak böbrekler yoluyla , az miktarda da safra yoluyla atılırlar.

Dihydrostreptomisin aminoglikozit grubundan bir antibiyotiktir. Temel olarak aerobik Gram ( - ) bakterilere karşı etkilidir. Bakterilerde protein sentezini engelleyerek etkili olur. MIC değerleri 1- 8 mcg/ml arasındadır.Pasteurella spp., Brucella spp., Haemophilus spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Mycobacterium spp. ve Staphylococcus duyarlı bakterilerdir.Pseudomonas türlerine karşı etkili değildir.Streptomisine karşı inaktive edici enzimlerin geliştirilmesi ile direnç meydana gelebilir.Dihidrostreptomisin kasiçi enjeksiyondan sonra 3 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır.Plazma proteinlerine bağlanma kapasitesi düşük olan madde hücrelerarası sıvıda , özellikle synovial , pleural ve peritoneal sıvılarda yoğunlaşır.Genellikle değişmeden böbrekler yoluyla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

•         Gebelikte kullanımı : Önerilen dozlarda kullanıldığında etkin maddeler yönünden gebe hayvanlar için güvenlidir.

•                     Post operatif korunma amaçlı uygulamalar operasyon öncesi yapılmalıdır.

•                    Anafılaktik şok halinde epınefrın ve/veya oksıjen ve damariçi steroıd uygulanmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Duyarlı hayvanlarda nadiren ürtiker , solunum güçlüğü , anjiyoneurotik ödem, vazomotor merkezi felci ve koma gibi yan etikier , anaflaktik şok ve ölüm meydana gelebilir.

Özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olan hayvanlarda dihidrostreptomisine bağlı olarak ototoksisite ve nefrotoksisite riski vardır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Antipiretik ve antiromatizmal ilaçlarla ( özellikle fenilbutazon ve salisilatlar ) birlikte kullanıldığında penisilinin böbrekten atılımı yavaşlayabilir.Bakterisit etki gösteren penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle ( tetrasiklinler , sulfanamidler, fenikoller, makrolitler gibi ) kombine edilmemelidir.Bu durumda penisilinin bakterisidal aktivitesi baskılanabilir.

Streptomisin muhtemel toksik etkilerinden dolayı nefrotoksik , ototoksik ve neurotoksik olduğu bilinen ve/veya streptomisinin bu etkilerini artırabilecek diğer ilaçlar ile ( diğer aminoglikozitler , furosemid, sulfonamidler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler ) birlikte kullanılmamalıdır. Özellikle yüksek dozlarda olmak üzere penisilin streptomisin kombinasyonlarının genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanmış hayvanlarda kullanılması blokaj etkisini artırabileceğinden ölümlere neden olabileceği unutulmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Verılen dozun ve sürenın uzamasına bağlı olarak neurotoksık ve nefrotoksık etkıler oluşabılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (İKAS) : Tedavi süresince veilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Süt veren inek ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağım ) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLARI 

•         Penisilin türevlerine ve streptomisine aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•         Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•        Yüksek tansiyonu olan hayvanlardaki uygulama veteriner hekim gözetiminde yapılmalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kedilerde ve küçük herbivorlarda kullanılmamalıdır.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

•         Penisilinler enjeksiyon, inhalasyon , yutma veya deri teması sonucu ciddi allerjik reaksiyonlara neden olabilirler.Bu yüzden aşırı duyarlı kişilerin ürüne teması sakıncalıdır.

•        Temas sonrası deride kaşınma gibi reaksiyonlar görülürse tıbbı müdahale için hekime başvurulmalıdır.

•        Yüzde , dudaklarda ve dilde şişme ile nefes darlığı acil tıbbı müdahale gerektiren belirtilerdir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (20-25 C ) saklanır.

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 4 gram steril toz içeren 20 ml.lik renksiz cam şişe ve 10 ml enjeksiyonluk su içeren 15 ml.lik renksiz cam şışelerde ve 8 gram steril toz içeren 50 ml.lik renksiz cam şişe ve 20 ml enjeksiyonluk su içeren 30 ml.lik renksiz cam şişelerde arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.