PİYEDİF NG
Etken Maddeler Tiyamfenikol
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Deri Sprey
Hayvanlar At | Buzağı | Civciv | Dana | Domuz | Düve | Eşek | Güvercin | Hindi | İnek | Kaplumbağa | Katır | Keçi | Kedi | Kısrak | Köpek | Koyun | Kuzu | Malak | Manda | Oğlak | Sığır | Tavşan | Tay
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

PİYEDİF NG
Deri Spreyi
Veteriner Deri Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ                                               

Mavi renkli aerosol olan PİYEDİF NG;

100 gramında;

2.85 g Tiyamfenikol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tiyamfenikol, kloramfenikol molekülündeki nitro grubu yerine metil sülfonil grubu konulmasıyla elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Genel olarak bakteriyostatik etkili olmasına karşın Haemophilus, Nisseria gibi bazı bakteri türlerine bakterisidal etki göstermektedir. Tiyamfenikol, bakterilerin 50S'lik ribozomal subünitesine bağlanarak protein sentezlemesini engelleyerek etkisini gösterir. Tiyamfenikol, anaerob bakteriler dahil olmak üzere Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler ile Rickettsia ve Chlamydia türlerine karşı etkilidir. Biyolojik yarılanma ömrü kloramfenikole göre daha uzundur.

Tiyamfenikolun etki spektrumuna; Clostridium sp., Corynebacterium diphtheriae, Diplococcus pneumonia, Staphylococcus albus, Staphylococcus aerous, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Bacteroides sp., Fusobacterium necrophorum, Bordatella sp., Brucella sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Shigella sp. Eıysipelotrix sp., Listeria sp., Aerobacter sp., Escherichia sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Mycoplasma sp., Treponema, Entamoeba, Actinomycetes girmektedir.

PİYEDİF NG, deri üzerinde suya dayanıklı bir tabaka oluşturup yaraları dış etmenlerden ve bakteriyel bulaşmalardan koruyarak bölgenin kısa zamanda iyileşmesini sağlar.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR

Süt veren ineklerin memelerine uygulamayınız.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen fizikokimyasal ya da farmakolojik geçimsizliği yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için "0" gündür.

GENEL UYARILAR

Ozon tabakasına zarar veren itici gazlar içermez.

Çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulama sırasında yemek, içmek ve sigara kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Ürün, minimum düzeyde solunması amacıyla açık alanda veya iyi havalandırılmış yerlerde uygulanmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boşalmış ürünleri delmeyiniz ve ateşe atmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

600C'den yüksek sıcaklıkta depolanmamalıdır.

Ateşten uzak tutulmalı, direkt güneş ışığından ve donmadan korunmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

210 ve 405 ml'lik aerosol tüplerde piyasaya sunulmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 06.09.2007

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 13.06.2007 - 11/020

İMAL YERİ: Ceva Sante Animale 10. av. de La Ballastiere - 33500 Libourne - Fransa

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.