RİFEN
Etken Maddeler Ketoprofen
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik | Antiromatizmal
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Domuz | Sığır
Firma İnterhas
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Rifen Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Non-steroid Antienflamatuar, Analjezik, Antipiretik, Antiromatizmal

BİLEŞİMİ

Renksiz ve berrak bir çözelti olan Rifen, 1 ml’sinde 100 mg ketoprofen ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ketoprofen, non-steroid antienflamatuar bir ilaçtır. (NSAID). Anti-enflamatuar, antiromatizmal, anti-piretik ve analjezik, antibradikinin özellikler taşır. Ketoprofen, cyclooksijenaz’ın inhibasyonuna sebep olur ve böylece prostaglandinlerin, prostasiklinlerin, Tromboksan A2’nin sentezini engeller. Düşük oranda ketoprofen, aras¸ idonik asit basamaklarının bir bölümü olan lipooksijenaz yolunu inhibe ederek, hücre ortamlı enflamasyonu azaltır ve bu sayede doku hasarını azaltır. I.M. uygulanmasından sonra, hemen absorbe edilir ve 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Bio-yararlanımı % 70-90 dır. Plazma yarı

ömür uygulama yoluna bağlı olup I.V. uygulamada 1 saat ve I.M. uygulamada ise 3 saattir. Ketoprofen kısmen glukuronidize metaboliteler halinde ve bir kısmı da metabolize olmadan idrar ile dış arı atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Rifen enjeksiyonluk çözelti; at, sığır, domuzlarda kullanılır.

At: Travmatik topallık, arthrosis, arthritis, osteitis, tendinitis, bursitis, podotrochlitis, laminitis, myositis, cerrahi müdahaleden sonra, yumuşak doku şişliklerinde, kısaca kas ve iskelet sisteminin ağrılı romatizmal sorunlarında ve solunum hastalıklarında kullanılır. Ayrıca atlarda kolik’in semptomatik tedavisinde kullanılır.

Sığır: Solunum hastalıkları, mastitis, meme ödemi, kas ve iskelet sistem hastalıkları (örnek: topallık, arthritis, yaralanmalar), güç doğum, doğum sonrası yatıp kalkamama durumlarında kullanılır. Bakteriyel enfeksiyon sonucu geliş en endotoksinlerin zararlı etkilerini baskılanmak için kullanılır.

Domuz: Aşağıdakilerin analjezik, antiflojistik ve antipiretik terapisinde kullanılır: Solunum hastalıkları, MMA-Sendrom (mastitis, metritis, agalaktia).

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

At (yavaş , I.V., I.M.)

1-3 gün boyunca 1 ml/45 kg c.a. Rifen’e tekabül eden 2.2 mg/kg/gün ketoprofen. Kas ve iskelet sistemindeki sorunlarda, 3-5 gün uygulanmalıdır. Kolik’in semptomatik terapisi için tek enjeksiyon yeterlidir, daha fazla enjeksiyona gerek duyulması halinde, detaylı bir klinik inceleme yürütülmelidir.

Sığır (yavaş , I.V., I.M.)

1-3 gün boyunca 3 mg/kg/gün ketoprofen, yani 3 ml/100 kg vüc.ağ. Rifen.

Kas ve iskelet sistemindeki sorunlarda, 3-5 gün uygulanmalıdır.

Domuz (I.M.)

3 ml/100 kg /gün Rifen.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

6 haftalıktan küçük hayvanlara uygulamanın güvenliği kanıtlanmadığı için tavsiye edilmez. Laktasyondaki hayvanlar için kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Gebelikte kullanım:

Sığırlarda gebelik süresince kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Gebe kısraklarda kullanılması, gebelik ve fertilite üzerine etkileri araştırılmadığından dolayı tavsiye edilmez.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Genelde ketoprofen iyi tolere edilir. Nadir olarak, gastrointestinal bozukluklar (ülser) görülür. Domuzlarda, tekrarlanan uygulamadan sonra, iştahta geçici düşüş görülür. intramuskular yoldan uygulanması lokal reaksiyonlara sebep olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ketoprofen, diğer NSAID’ler, diuretikler ve antikoagulanlar ile beraber uygulanmamalıdır. Ayrıca kortikosteroid ve nefrotoksik ilaçlar ile beraber kullanılması sakıncalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER

Gastrointestinal sistem semptomlarının şiddetinde artma riski vardır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s.);
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve domuzlar

I.M. uygulamada 4 gün, I.V. uygulamada sığırlar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığır sütünde ilaç kalıntı arınma süresi ‘’0’’ gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Şiddetli böbrek bozukluğu olanlarda, kanama bozuklukları görülen hayvanlarda, anemik durumlarda, ketoprofen veya diğer NSAID’lere karşı hipersensitivitede kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLE İÇİN UYARILAR

Kazayla uygulayıcının kendisine enjekte etmesi durumunda, prospektüsle birlikte bir hekime başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda ısısında ve ışıktan korunarak muhafaza edildiğinde raf ömrü 3 yıl’dır. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir. Bu süre içinde buzdolabında ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutularda 50 ml veya 100 ml amber renkli cam şişelerde, lastik tıpa ve alüminyum kapşonla kapatılarak takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.