SEFALİN
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Aksu Eczacılık
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Gebelikte kullanım: Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar 1000 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunun reprodüktif performans üzerine etkisi olmadığını ve teratojenik etki göstermediğini ortaya koymuştur. Seftiofur’un gebe ineklerde güvenliği spesifik olarak çalışılmamıştır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar
7 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi ‘0’ (sıfır) gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutuda; 20,40 ve 100 ml’lik bal renkli cam şişelerde sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.