SEFANEL
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Arma
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sefanel Enjeksiyonluk Süspansiyon, geniş spektrumlu ve bakterisidal etkiye sahip sefalosporin grubu antibakteriyel formülasyondur. Diğer sefalosporinler gibi bakterisidal etkinliğini hücre duvarı sentezini bozmak suretiyle gösterir.
Ceftiofur’un bakterilere etkisi aşağıdaki gibidir;
Duyarlılığın yüksek olduğu bakteriler (MIC<2 µg/ml) özellikle benzilpenisiline duyarlı Gram pozitif bakteriler ve Streptococcus sp. (enterokoklar hariç) üzerinde güçlü antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Başlıca Gram negatif bakterilerden E.coli, Klepsiella sp. ve Salmonella sp. bu grupta bulunan bakteriler Ceftiofur’a karşı ileri derecede duyarlıdır. Penisilinaz salgılayan suşlardan Actinobacillus sp., Haemophylus sp., Clostridium, Fusobacterium ve Pasteurella türleri üstünde etkili sağaltım yapılır.
Duyarlılığı orta derecede olan türler ise (MIC 4 µg/ml): Proteus türlerinin orta derecede duyarlılığı vardır. Staphylococcus aureus, bazı Citrobacter sp., Enterobacter sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları ve Serratia türleridir.
Dirençli bakteriler (MIC>8 µg/ml): Actinobacter sp., Bordetella sp., bazı Enterobacter sp., Serratia sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları, Enterococci ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus türleri.
Ceftiofur kas içi ve deri altı yollardan uygulandığı zaman hızla emilir. Kas içi uygulama sonrası maksimum plazma konsantrasyon miktarı 11±1.69 µg/ml’ye 1-4 saatte ulaşır. Deri altı uygulama sonrası maksimum plazma konsantrasyon miktarı 8.56±1.89 µg/ml’ye 1-5 saatte ulaşır. Yarılanma ömrü kas içi uygulama sonrası 12±2.63 saat ve deri altı uygulama sonrası 11.5±2.57 saatir. Ceftiofur uygulama sonrası dokulara yüksek oranda dağılmaktadır ve vücutta metabolize olarak desfurolyceftiofur’a dönüşür. Büyük oranda idrarla daha düşük oranda dışkı ile atılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50 ve 100 ml’lik kahverengi flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.