SUPRAVİT
Etken Maddeler Biyotin | Kalsiyum Pantotenat | Kolin | Nikotinik Asit | Vitamin A | Vitamin B1 (Tiamin) | Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin B6 (Piridoksin) | Vitamin B9 (Folik Asit) | Vitamin C (Askorbik Asit) | Vitamin D3 | Vitamin E (Tokoferol) | Vitamin K (Fitonadion)
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Civciv | Dana | Hindi | Kuzu | Oğlak | Ördek | Piliç | Tavşan | Tay
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

SUPRAVİT civciv, piliç, tavuk, hindi, ördek ve diğer kanatlı kümes hayvanlannın; kuzu, buzağı, oğlak, tay ve diğer çiftlik hayvanlannın ve ev hayvanlannın normal gelişmeleri, sağlıklannın korunması, verimliliklerinin devamı ve hastalıklara karşı direncinin arttınlması için gerekli olan bütün vitaminleri ihtiva eden konsantre multivitamin preparatıdır. İhtiva ettiği vitaminlerin başlıca fonksiyonlan şunlardır:

A vitamini: Görmede (rodopsin maddesinin oluşumu), epitel dokularının normal yapılarının korunmasında, dölerme fonksiyonlarında, kemik dokularının gelişmesinde (D vitamini ile birlikte), mukozaların mikroplara karşı direnç kazanmasında rol oynar. D vitamini: Vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen faktörlerden biridir. Yemlerdeki kalsiyumun barsaklardan emilmesi, iskelet sistemi ve kollagen dokuların oluşumu, kemikleşme ve kalsiyumun korunması bakımından önemlidir. E vitamini : Biyolojik antioksidandır. Selenyum ile birlikte metabolik peroksidasyonlan önler. Lipidleri korur; hücrelerin normal yapılarının ve permeabilitesinin korunmasına yardımcı olur; oksidasyona bağlı dejenerasyonlan önler. Aynca, prostaglandinlerin sentezi, trombosit kümelenmelerinin önlenmesi, fagosit hücreleri koruma, A vitaminini koruma ve hayvansal ürünlerin raf ömrünün korunmasında önem taşır.

K vitamini : Kan pıhtılaşma faktörlerinin ( protrombin, Faktör VII, IX ve X) sentezi için gereklidir. B1 vitamini (Thiamin): Karbonhidrat metabolizmasında kilit rol oynayan enzimlerinin yapısına girer. Sinir hücrelerindeki enerji metabolizması, membran strukturlannın oluşumu ve sinirsel fonksiyonlan için gereklidir.

B2 vitamini (Riboflavin) : Organizmadaki tüm metabolik olaylarda oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin yapışma girer.

B6 vitamini (Pridoksin): Amino asit ve protein metabolizmalarında kilit rol oynayan enzimlerin yapışma girer. Aynca, araşidonik asit, niacin, epinefrin sentezinde rol oynar.

Nikotinik asit (niacin, niacinamid) : Biyolojik peroksidasyon ve redüksiyon enzimlerin yapısına girer. Amino asit, glikoz, gliserol, yağ asitleri ve kolesterin metabolizmalan için gereklidir.

Pantotenik asit (d-panthenol): Yağ asitleri sentezi, steroid metabolizması, asetilkolin ve mukoproteid sentezi ve pruvatların oksidasyonunda rol oynayan enzimlerin yapısına girer. Özellikle sinirsel fonksiyonlar ve mikroorganizmalara karşı direnç oluşumu yönünden önemlidir.

Folik asit (folacin): Enzimlerin yapışma girer RNA ve DNA sentezinde rol oynar.

B12 vitamini (Siyanokobalamin): Transmetilaz enzimlerinin yapışma girer. Kan yapımı ve sinir sistemi fonksiyonlan yönünden pratik önem taşır.

Biotin : Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında rol oynayan karboksilaz enzimlerinin yapışma girer. Büyüme, deri sağlığı, tırnak gelişmesi, kemik-kıkırdak formasyonları ve embriyonal gelişme yönlerinden pratik önem taşır. C vitamini : Kılcal damar, epitel dokular ve kollagen dokulann sağlamlığı, hastalıklara karşı direnç oluşumu ve bağışıklık ile çeşitli metabolik proseslerde rol oynar.

A, D ve E vitaminleri vücutta sentezlenmez ; mutlaka yemlerle birlikte dışardan alınmalan gereklidir. Diğerleri hayvanların sindirim kanalındaki mikroorganizmalar tarafından sentezlenir. Yemler içinde de mevcutturlar. Vücudun vitamin sarfiyatının artışına yol açan hallerde, sindirim kanalında vitamin sentezinin aksaması durumunda yem içinde yeteri miktarda vitamin bulunmaması ve/veya barsaklarda vitamin absorbsiyonunun aksadığı durumlarda oral veya parenteral yolla vitamin takviyesine ihtiyaç doğar. SUPRAVİT yukanda adı geçen bütün vitaminlerin dengeli bir kanşımıdır. Gerek normal şartlarda ve gerekse verim düşüklüğü, stress ve hastalık hallerinde hayvanın ihtiyacı olan tüm vitaminleri sağlamaya yeterlidir. Suda kolay ve homojen bir şekilde çözülme ve dağılma özelliklerine sahiptir. İçme sulan ve sütle verilebilir. Otomatik içme suyu sistemlerinde çökelmez ve tıkanmalara yol açmaz.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Tavsiye dozlannda istenmeyen yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Tolerans sının geniştir. Tavsiye edilenlerden daha yüksek dozların sık sık veya sürekli kullanımı halinde kanatlılarda A vitamini fazlalığı sonucu, büyümenin duraksaması, osteodistrofi, kemiklerin kolay kırılabilmesi, kıkırdak matriksi tahribatı gibi iskelet ve eklem bozukluklarına ve karaciğerde yağ dejenerasyonuna; D3 vitamini fazlalığına bağlı olarak da, böbrekler ve yumuşak dokularda kireçlenme, kemik erimesi, iştihasızlık ve kalpte fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkabilir. Tavsiye edilenden daha yüksek dozda uygulama yapılmamalıdır.

KONTRAENDİKASYONLARI

Bilinen kontraendikasyonu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi süt ve yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda ısısında, ( < 25 °C) ve rutubetsiz yerde depolayınız. Raf ömrü : Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Açılıp bir kısmı kullanılan poşet veya kavanoz, yırtılan kışımın veya kapağın sıkıca kapatılarak bantlanması ve serin yerde tutulması şartı ile, etikette yazılı son kullanım tarihine kadar kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 10 adet x 100 gram toz ihtiva eden alüminyum folyo poşet, ve 1 kg.toz ihtiva eden plastik kavanozlarda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.