SÜRGEN
Etken Maddeler Dantron | Simetikon
Farmasötik Grup Gaz Giderici | Sürgüt
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar At | Dana | Keçi | Kedi | Köpek | Koyun | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tavşan | Tay
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

SÜRGEN
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Gaz Giderici ve Sürgüt

BİLEŞİMİ 

Sarı, sarımsı - turuncu   renkli  ince  bir toz olan Sürgen Oral Çözelti Tozu 1 gram’ında ; 800  mg Dantron (Dihidroksi antrakinon)  ve  100 mg Simetikon (Dimetilpolisiloksan) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dantron (Dihidroksi antrakinon), sürgüt etkili sentetik bir antrasen bileşiğidir. Dantron oral  verildikten sonra, ince barsaklardan emilmeden kalın barsaklara  ulaşarak buradaki mezenterik pleksusları uyarmak suretiyle  peristaltik hareketleri arttırarak sürgüt etkiye neden olur.Dantron, dışkı, idrar ve süt ile  zararsız bir boya maddesi şeklinde atılır. Dantron’un etkinliği uygulamadan sonraki 6-12 saat içerisinde  şekillenmeye başlar.

Gaz giderici, köpük söndürücü veya köpük dayanıklılığını azaltan olarak anılan Polidimetilsiloksan retikulum, rumen ve midede  bulunan sıvının yüzey gerilimini artırarak, içerikte hapsolmuş gaz kabarcıklarının dışarıya çıkarılmasını kolaylaştırır. Böylelikle içerikten dışarıya çıkan gaz kabarcıkları  rumen ve midenin  üst tarafında toplanarak geğirme veya mide sondasıyla vücut dışına kolaylıkla çıkartılır. Polidimetilsiloksan barsaklardan çok küçük oranlarda emilir. Verilen dozun %97 kadarı değişmemiş halde dışkı yoluyla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sürgen Oral Çözelti Tozu, süt ile birlikte verilmemelidir. Akut timpanilerde asfeksi ve kalp yetersizliğini engellemek için kalbi takviye edici ilaçlar ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Gebeliğin ikinci yarısında bulunan hayvanlarda, süt emzirenlerde, gastroenteritisle birlikte seyreden vakalarda sağaltım dozlarının yarısı kullanılmalıdır. Kültür ırkı hayvanlar hassas olduğundan, sıcak kanlı ve safkan yarış atlarında daha düşük doz uygulanmalıdır. İstenen etki elde edilinceye kadar ilaçlama her gün tekrarlanabilir. Özellikle ağır vakalarda ilk gün doz iki katına çıkarılarak uygulanmalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Emilen Dantron’un bir kısmı zararsız bir boya maddesi halinde atıldığı için  idrar ve sütte kırmızı tonlarında renk değişimine neden  olabilir. Ayrıca sütle atıldığı için yavrularda da sürgüte neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) : Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben  et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Deri ve göze teması halinde derinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25°C) ışıktan koruyarak saklayınız.Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Sürgen  Oral Çözelti  Tozu, kutu içerisinde  20 ve 100 g’lık amber renkli  cam  şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle;veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ  16.08.2006

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 24.11.2005-15/028

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.