TAF %25
Etken Maddeler Tiyamfenikol
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Tavuk
Firma Mistav
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tiyamfenikol ; Kloramfenikol’ün yarı sentetik analoğudur. Tiyamfenikol, Kloramfenikol’ün benzen halkasındaki p-nitro grubu ile p-metil-sülfa grubunun yer değiştirmesi sonucu elde edilmiştir.
Tiyamfenikol ; M.I.C değerinden daha yüksek konsantrasyonlarda uygulandığında bakterisid etki göstermekle beraber, bakteriyostatik etkisi olan bir antibiyotiktir. Etkisini, Kloramfenikol gibi, Ribozomun 50 S alt ünitesine bağlanarak gösterir, böylece protein sentezinin son fazını bloke eder ve m-RNA boyunca ribozomal aktiviteyi inhibe eder.
Tiyamfenikol geniş antibakteriyel spektruma sahip bir antibiyotiktir. Gram negatif ve Gram pozitif bakterilere, ayrıca; Mycoplasma, Klamidia ve rickettsiya’lara karşı da etkilidir.
Tiyamfenikol; özellikle E.coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Pasteurella, Clostridium, Shigella, Pseudomonas, Haemophilus, Vibrio, Erysipelotrix, Klebsiella, Proteus, Listeria, Brucella, Corynebacterium’a karşı etkilidir.
Tiyamfenikol, oral yolla uygulandığında, hızla emilim gösterir. Plazma pik seviyesine 3 – 4 saatte ulaşır. Organizmada dağılımı çok iyidir. Değişmemiş ilaç şeklinde atılır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR :
İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s. ) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 4 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ: 80 ml, 1 lt.lik plastik şişeler de ambalajlanmıştır.
RAF ÖMRÜ : 36 ay

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.