THERACEF
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Biovita
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

THERACEF
Enjeksiyonluk Süspansiyon/ Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Theracef Enjeksiyonluk Süspansiyon, beyaz renkli akışkan ve beher ml’de 50 mg seftiofura eşdeğer miktarda seftiofur hidroklorid içeren bir süspansiyondur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sığırlarda Pasteurella Haemolytica, Pasteurella Multocida ve Haemophilus Somnus başta olmak üzere, Seftiofura duyarlı bakterilerin oluşturduğu solunum sistemi enfeksiyonları ve sığırlarda ayrıca; Fusobacterium Necrophorum ve Bacteroides Melaninogenicus’tan kaynaklanan akut bovin interdigital nekrobasilloz (foot rot, pododermatit), atlarda ise Streptococcus Zooepidemicus’un sebep olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Theracef’in günlük dozu sığırlar için 1 mg/kg c.a., atlar için 2.2-4.4 mg/kg c.a. , köpekler için 2.2 mg/kg c.a. dır. Uygulama, sığır ve atlara kasiçi veya derialtı yolla yapılmalı ve tedaviye 3 gün devam edilmelidir, sonuç alınmadığı takdirde tedavi süresi 2 gün daha uzatılabilir. Köpeklerde ise uygulama derialtı yolla yapılmalı ve 5-6 gün sürdürülmelidir.

Pratik Doz Tablosu:


Hayvan türü

Pratik doz

Sığır

1 ml / 50 kg c.a / gün

At

2.2-4.4 ml / 50 kg c.a / gün

Köpek

0.44 ml / 10 kg c.a /gün

GEBELİKTE KULLANIM

Gebe hayvanlarda güvenle kullanılabilir.

GIDALARDAKİ  İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresı (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 7 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içerisinde 50ml, 100 ml ve 250ml’lik renksiz Tip III cam flakonlarda sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.