TOBROFİN
Etken Maddeler Ketoprofen
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TOBROFİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik

BİLEŞİMİ

Berrak ve renksiz çözeltinin her ml'si 100 mg Ketoprofen içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ketoprofen, arilpropionik grubuna ait non-steroid antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkili bir maddedir. Antienflamatuvar (yangı giderici) özelliği cyclo-oxygenase (COX) enzimlerinin baskılanması yoluyla yangılı dokuda prostaglandinlerin sentezini engelleyerek gelişir.

Analjezik (ağrı kesici) etkisi hipotalamustaki ısı düzenleme merkezi yakınındaki ağrı ile ilgili merkezler üzerinde baskılayıcı etkisi ile gerçekleşmektedir.

Antipiretik (ateş düşürücü) etkisi pirojen maddelerin düşürdüğü ısı merkezlerindeki ısı reseptörlerinin duyarlılık düzeyini yükselterek meydana gelir.

Ketoprofen, kas içi uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra kas-iskelet sisteminde antienflamatuvar etkisini gösterir ve yaklaşık 12 saat sonra en yüksek plazma seviyelerine çıkar. %99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Parenteral uygulama sonrası 2 saatlik plazma yarı-ömrü olan ketoprofen temel olarak idrarla atılır. Enjeksiyondan 24 saat sonra uygulanan dozun yaklaşık %80'i vücuttan atılmış olur. Atlardaki uygulamalardan 10 gün sonra idrarda ketoprofen veya metabolitleri gözlenebilir (analitik duyarlılık 50 ng/ml).

HEDEF TÜRLER IÇIN ÖZEL KLINIK BILGILER VE UYARILAR

Prostoglandin sentezini engelleyerek etki gösterdiğinden operasyon sonrası kullanımında kanama eğiliminin artması sözkonusudur.Operasyon sonrası kanamaların durdurulması yönünde önlem alınmalıdır . Bu amaçla vitamin K1 enjeksiyonu yapılabilir.

Yarış amaçlı atlar son uygulamadan sonra 15 gün geçmeden yarıştırılmamalıdır.

Damar içi uygulamalar vücut ısısında ve yavaş yapılmalıdır.

6 haftalıktan küçük hayvanlarda güvenliği kanıtlanmadığından kullanılması risklidir. Uygulama halinde hayvan dikkatle gözlem altında bulundurulmalıdır.

Hipotansif, hipovolemik ve dehidre hayvanlarda renal toksisiteyi artırma riski bulunmaktadır.

Gebelikte kullanım :

Farklı deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik ve karsinojenik etki görülmemiştir.Invitro çalışmalarda mutajenik etkiye rastlanmamıştır.

Damızlık boğalarda etkisi bilinmediğinden kullanılmamalıdır.NSAID'ların östrus ve doğum sürecine etkisi bilinmektedir, östrus siklusunun prostaglandin fazında uygulanması durumunda östrus başlangıcında gecikme olabilir.NSAID'ların tokolitik etki nedeniyle doğum üzerine potansiyel geciktirici bir etkisi olduğu bilinmektedir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

•         Diğer non-steroid antinflamatuar ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

•         Uygulamadan sonraki 24 saat içinde diğer non-steroid antinflamatuar ilaçlar verilmemelidir.

•         Diüretiklerle birlikte uygulanmamalıdır.

•        Antikoagülan ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

•         Nefrotoksik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

•         Enjeksiyon sahasında geçici bir irritasyona neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

Doz aşımında renal bozukluk belirtileri ve uyuşukluk gözlenebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) :

Tedavi süresince ve son damar içi uygulamadan sonra 1 gün, kas içi uygulamadan sonra 4 gün geçmedikçe kasaplık sığırlar kesime sevk edilmemelidir. İ.K.A.S. inek sütü için (0) gündür.

KONTRENDIKASYONLARI

•         Ketoprofene aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•         Hepatik ve renal yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlacın göz veya deriye temas etmesi durumunda su ile iyice yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25°C) ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk kullanımdan sonraki raf ömrü 28 gündür.

TICARI TAKDIM ŞEKLI

Karton kutuda 10, 20, 50 ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde arzediliir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.