YELVİT
Etken Maddeler Selenyum | Vitamin E (Tokoferol)
Farmasötik Grup Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Emülsiyon
Hayvanlar Buzağı | İnek | Keçi | Kedi | Kısrak | Köpek | Koyun | Kuzu | Oğlak | Tay
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

YELVİT
Enjeksiyonluk Emülsiyon
Vitamin - Mineral

BİLEŞİMİ

Açık krem-beyaz renkte olan emülsiyonun 1 ml’sinde 1 mg Selenyum baza eşdeğer Sodyum selenit ve 60 mg Vitamin E içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Yelvit Enjeksiyonluk Emülsiyon, E vitamini ve selenyumun uygun derişim ve kombinasyonlarında ve birlikte oluşturdukları koruyucu etkileri, bireysel etkilerinden daha yüksek boyutlarda olacak şekilde hazırlanmış olan bir ilaçtır.

Verilen selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Emilen selenyum fazlası, çoğunlukla idrar yoluyla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum havasıyla vücudu terk eder. Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz elementlerden biridir. Selenyum normal gelişme ve döllenme için gereklidir ve evcil hayvanlardaki bir çok dejeneratif  bozuklukların önlenmesi ve sağaltımında etkilidir.

E vitamini, emildikten sonra geniş ölçeklerde bütün vücut dokularına dağılır ve hayvanları uzun süre koruyabilecek düzeyde dokularda birikir. Gereksinimden fazla olarak emilen veya depolama sırasında fazla olan E vitamini başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır. E vitamininin en önemli biyolojik görevi yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını etkisizleştirme temeline dayanır. Aynı zamanda vücut bağışıklık sistemini ( hücresel ve sıvısal ) güçlendirici ve fertilite fonksiyonları düzenleyici etkilere sahiptir.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / UYARILAR

Bazı hayvanlarda selenyum hassasiyeti olabilir, bu yüzden uygulama öncesi test doz yapılmalıdır. Duyarlı hayvanlara 2 gün boyunca yarı doz uygulanabilir. Selenyum zehirli bir madde olup, terapötik dozlar aşılmamalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Nadiren de olsa özellikle sığırlarda hipersensitivite reaksiyonu şekillenebilir. Böyle durumlarda semptomatik tedavi uygulanır. Enjeksiyon  bölgesinde kendiliğinden geçen az bir irritasyon şekillenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda, solunum sayısında artış ve solunum güçlüğü, taşikardi, ishal,  davranış bozuklukları ve kolaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır. Spesifik bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben et ve süt için (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR                                                   

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi kutusu içerisinde, oda sıcaklığında ısı ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Yelvit enjeksiyonluk çözelti, karton kutu içerisinde 20, 50, 100 ve 250 ml’lik bal renkli flakonlarda sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 13.07.2007

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO : 17.06.2003 – 12/027

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.