Not: Etken madde açıklamalarının Türkçe'ye çevrilme işlemi sürmektedir.
İhtiyol
İmidakloprid
İmidokarb
İndometazin
İnositol
İnsülin
İpecacuanha
İvermektin
İyot
İzoksipurin
İzolöysin
İzopropanol
İzopropil Alkol
İzothiazolinon
İ harfiyle başlayan toplam 14 adet etken madde listelendi. Toplam etken madde sayısı: 1277