Not: Etken madde açıklamalarının Türkçe'ye çevrilme işlemi sürmektedir.
Yağ Emülsiyonu, İntravenöz (Fat Emulsion, Intravenous)
Yohimbin
Y harfiyle başlayan toplam 2 adet etken madde listelendi. Toplam etken madde sayısı: 1272