ACTİMİSİN AK
Etken Maddeler Tilmikosin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Hindi | Tavuk (Et)
Firma Alke
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Actimisin AK Konsantre Oral Çözelti
Veteriner Antibakteriyel

BILEŞIMI
Her ml’sinde 250 mg tilmikosin içeren açık sarı renkte nonsteril çözeltidir.

FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI

Actimisin AK Konsantre Oral Çözelti; yarı sentetik makrolid antibiyotik olan tilmikosin içerir. Tilmikosin özellikle akciğer dokusuna yüksek afinitesi nedeniyle Özellikle pneumoni enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Tilmikosinin etki mekanizması antibiyotiklerde olduğu gibi bakterilerde ribosomal 50S subünitesine bağlanarak peptid translokasyonunu inhibe etmek böylece protein sentezini engellemek esasına dayanır. Tilmikosine Gram pozitif mikroorganizmalar ve Pasteurella haemolytica, Haemophilus sumnus, Pasteurella multocida, Mycoplazma gallisepticum, M. synovia, Mycoplasma dispar, Ornithobacterium rhinotracheale gibi bazı Gram negatif mikroorganizmalar duyarlıdır. E. coli, Enterobacter aerogenes, Klepsiella pneumoniae, Pseudomonas aeroginosa, Salmonella ve Serratia spp. ve Actinomyces sp. dirençlidir. Tilmikosinde diğer makrolid antibiyotiklerde olduğu gibi düşük serum konsantrasyonuna karşın yüksek doku dağılımı özelliğine sahiptir. Broilere 75 mg/L 3 gün süreyle oral yolla verilen tilmikosinin 84 saat sonra pik plazma düzeyi 10 g/ ml olarak ölçülmüştür. Uygulamadan 48 saat sonra akçiğer doku konsantrasyonu 2.3 g/ ml ve hava kesesi konsantrasyonu 3.29 g/ ml olarak bildirilmiştir. Tilmikosin kanatlılarda esas olarak gaita ile olmak üzere kısmen böbrekler kanalı ile de atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDIKASYONLARI
Actimisin AK Konsantre Oral Çözelti; Etçi tavuk ve hindilerde Mycoplazma gallisepticum, M. synovia, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tilmikosinin etçi tavuk ve hindilerdeki dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık gündür. 1000 kg canlı ağırlık için 60 – 80 ml ilaç içme suyuna günlük doz olarak eklenir. Uygulamaya 3 gün devam edilir. 

İSTENMEYEN/ YAN ETKİLER
Tilmikosin kalp üzerinde atış hızında artma ve kasılma gücünde azalma gibi istenmeyen etkilere neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Kloramfenikol, florfenikol, linkozamidler ve diğer makrolid antibiyotiklerle birlikte kullanılması yarışmalı antagonizmaya neden olur. Beta adrenerjik antagonistler (propranolol gibi) tilmikosin kaynaklı taşikardiyi ağırlaştırabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ANTİDOT
Doz aşımında kardiak toksisite riski artar. Spesifik antidotu bilinmemektedir. Propranolol gibi beta adrenerjik antagonistler taşıkardiyi hafifletmesine karşın kalp kasılma gücünü azalttığı için önerilmemektedir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 14, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDIKASYONLAR
Makrolid antibiyotikler karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer harabiyeti bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki gözlendiğinde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Sadece hedef türlerde kullanınız.

UYGULAYICI VE VETERINER HEKIME ÖZEL UYARILAR
Actimisin AK Konsantre Oral Çözelti; duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurunuz. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız. Tilmikosin insanlar için öldürücü olabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında ( 15 – 25 oC) ışıktan korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü 2 yıl ( 24 ay)’dır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir. Köpeklerde at, domuz, maymun ve keçilere tilmikosin öldürücü olabilir.
TICARI TAKDIM ŞEKLI
60, 240 ve 480 ml’lik amber renkli cam şişeler ve amber renkli PET şişelerde karton kutu dış ambalaj içerisinde takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.