ADEVET
Etken Maddeler Vitamin A | Vitamin D3 | Vitamin E (Tokoferol)
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Keçi | Koyun | Oğlak | Sığır | Tavşan | Tay
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ADEVET
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ

ADEVET Enjeksiyonluk Çözelti, san renkli, viskoz, karakteristik kokulu, yağlı bir çözeltidir ve beher ml'sinde, 500.000 IU Vitamin A propionate, 75.000 IU Vitamin D3, 50 IU dl-tokoferol asetat (Vit. E) bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ADEVET Enjeksiyonluk Çözelti, hayvanların gelişme ve verimlerinin arttırılması ile çeşitli fizyolojik fonksiyonların gerçekleştirilmesinde gerekli olan A, D3 ve E vitaminlerini kombinasyonunu içeren enjeksiyonluk bir çözeltidir. Uygulamanın ardından, söz konusu vitaminler, karaciğerde depolanır ve etkilerini hem koruma hem de tedavi edici olarak devam ettirir. Vitaminler arasındaki biyolojik etkileşim, özellikle de A vitamininin biyoyararlanımında artışa sebep olur. A vitamini, epitel dokuların rejenerasyonunu ve normal fonksiyonunu sağlar, enfeksiyöz hastalıklara karşı vücut direncini arttırır, büyümeyi sağlar. Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasını destekler. Gece körlüğünü önler. Eksikliğinde ise, epitel doku bütünlüğü bozulur, hiperkeratozis gibi bozukluklar gelişebilir. A vitamini, uygulamanın ardından yaklaşık 4 saat sonra plazmada pik yoğunluğa ulaşır, karaciğerde depolanması ile plazma miktarı azalır.

D3 vitamini, vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini sağlar. Kalsiyum ve fosforun kemik dokusuna yerleşmesini oluşturur. İskeleti sağlamlaştırır ve gelişmeyi sağlar. Eksikliğinde ise, kalsiyum fosfor metabolizması bozulur. Raşitizm ve osteomalazi gibi kemik hastalıkları ve iskelet bozuklukları gözlenir. D3 vitamini, uygulamanın ardından önce lenf dolaşımına girer, lipoproteinler aracılığıyla kan dolaşımına katılır. Plazma yarılanma ömrü, 20-25 saat kadardır. Başlıca yağ doku olmak üzere tüm dokularda depolanır.

E vitamini, genital organların gelişmesini ve normal olarak fonksiyonunu sağlar. Döllenme ve gebeliği kolaylaştırır. Karbonhidrat ve kreatinin metabolizmasını ayarlar. Gelişim ve büyümeyi destekler. Antioksidan özelliği serbest dolaşan oksijen gruplarının etkisi hale getirilmesinde rol alır. Yapılarında birden fazla yağ içeren hücre zarının yapı taşlarından o lan yağ asitlerinin oksitlenmesinin önüne geçer ve biyolojik yarı ömürlerini uzatır. Aynı zamanda, antioksidan etki mekanizması sayesinde hücre zarının dayanıklı olmasını da sağlar. E vitamini, uygulamanın ardından, öncelikle kan dolaşımına katılır ve sonrasında tüm vücut dokularında depolanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Gebeliğin son 1/3 'ünde uygulandığı takdirde, yavrunun sağlıklı gelişimine destek olur.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Enjeksiyon noktasında, uygulamadan kısa bir süre sonra geçici bir reaksiyon gözlenebilir. D3 vitamininin uzun süreli, yüksek dozlarda uygulanması kemiklerden, kalsiyum ve fosfor salınmasına, bu şekilde söz konusu iyonların kan dolaşımındaki seviyesinin artışına neden olur. Sonuçta, bazı yumuşak doku ve organlarda kireçlenme oluşabilir. A vitamininin yüksek dozda uzun süreli kullanımı hipervitaminozise yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla geçimsizliğine rastlanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

A vitamininin yüksek dozda uzun süreli kullanımı hipervitaminozise yol açabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) Et ve süt için "0" sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Herhangi bir kontrendikasyona rastlanmamıştır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Ürün ile direk temastan kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından korunarak 15 - 25 °C'de ve rutubetsiz ortamlarda tutulduğunda raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Açılmış ambalajları bir ay içinde kullanınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış ambalajlar uygun bir şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutularda, 20 ml, 50 ml ve 100 ml bal rengi flakonlarda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 03.09.2009

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 03/02/1986-6/505

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece / İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Cebe Ali Bey Sokak No:12 34020 Topkapı -İstanbul

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.