ALTROGEN
Etken Maddeler Altrenogest
Farmasötik Grup Hormon | Progestagen
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Kısrak
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ALTROGEN
Oral Çözelti
Veteriner Progestagen

(50, 100, 250, 500 ve 1000 ml’lik ambalajlar için)

BİLEŞİMİ

Açık sarı, sarı renkli yağlı bir çözelti olan  Altrogen - F  Oral Çözelti  her ml’sinde 3.3  mg  Altrenogest içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Altrogen - F   Oral Çözelti’nin etkin maddesi olan Altrenogest 19 - nor - testesteron serisine bağlı sentetik trienik C21 steroidal progestomimetiktir. Oral olarak aktif bir (pro)gestagendir. Altrenogest, gonadotropinlerin  siklik salınımlarını baskılayarak foliküllerin gelişmesini ve östrusu bloke eder. gebe olmayan hayvanlarda  endojen gonadotropin hormonlarının (LH ve FSH)  plazma  konsantrasyonlarını azaltarak etkinlik gösterir. Düşük gonadotropin konsantrasyonları büyük foliküllerin (> 5 mm) regresyonunu gösterir ve  foliküllerin 3 mm’den daha fazla büyümesine izin vermez, daha sonra tedavi sürecinde östrusun ve ovülasyonun yok olmasına yol açar. Tedavinin kesilmesiyle folikül gelişimi ve ovülasyon hızlıca yeniden başlar. Tedavi sonunda  foliküler  büyüme ve olgunlaşmayı,  LH plazma konsantrasyonundaki düzenli bir artış izler. Daha  sonra  hayvanlar senkronize şekilde kızgınlığa gelirler.

Gebe hayvanlarda; altrenogest doğal progesteron seviyesini destekler.

Altrenogest tedavisi kısraklarda; regülasyona, üreme döngüsünün ve gebeliğin yönetilmesine yardımcı olur.

Altrogen - F Oral Çözelti, oral uygulamayı takiben hızlı bir şekilde emilir, uygulamayı takiben 1 - 4 saat içerisinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. Altrenogest, başlıca  karaciğerde metabolize edilir ve  safra aracılığı ile vücuttan elimine edilir.  Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 14 saat civarındadır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Altrogen-F Oral Çözelti;

  • Kış anöstrusundan fizyolojik üreme  dönemine geçiş sürecinde düzenli siklusların  elde  edilmesini kolaylaştırır. Bu düzenli siklusları elde etmek için kısraklar yumurtalarının aktiflik derecesinin belirlenmesi için incelenmelidir. Aktif olmayan yumurtaya sahip kısraklardaki östrus önlenebilir, fakat bu kısraklarda tedavi sonrası düzenli östrus siklusları  başlamayabilir. Buna karşın, aktif yumurtaya sahip kısraklar tedavi sonrası düzenli östrus siklusları gösterebilirler.
  • Geçiş döneminde uzamış östrus gösteren kısrağın kontrol edilmesini kolaylaştırır. Bu kısraklarda östrus geçiş döneminin başlarına veya sonlarına doğru önlenebilir. Tedavi sonrası verilecek cevap yumurtanın aktifliğine bağlıdır. Daha aktif yumurtaya sahip kısraklar düzenli sikluslara daha çabuk başlarlar ve daha erken gebe kalırlar. Altrenogest  geçiş döneminin başlarında aktif olmayan yumurtaya sahip kısrakları kontrol etmek amacıyla yada aktif yumurtaya sahip kısraklara geçiş döneminden sonra kısrağı üremeye hazırlamak ve programlamak amacıyla verilebilir.
  • Fizyolojik üreme döneminde programlı bir üremeyi sağlar. Üremenin programlı bir şekilde olması için, düzenli siklus gösteren veya aktif yumurtaya sahip kısraklara planlanan östrustan 20 gün önce,

15 gün boyunca her gün verilmelidir. Ovulasyon östrusun başlamasından 5 -7 gün sonra olacaktır.

Birçok klinik araştırma sonucuna göre 3 gün içinde östrus oluşumu kısrakların %95’inde önlenmiştir. Buna karşın, tedavi sonrası verilecek cevap yumurtanın aktiflik seviyesine bağlıdır. Üreme döneminde düzenli östrus siklusları gösteren kısraklardaki östrus, tedavi sürecinde önlenebilir. Bu kısraklar tedaviden 4-5 gün sonra östrus belirtileri başlar ve normal olarak siklusa devam ederler. Kısraklar kışın anöstrusa küçük foliküllerle devam ederler ve sonra normal östrus gösteremezler.

Kış anöstrusundan yaz mevsimindeki üreme dönemine doğru olan geçiş sürecinde kısraklarda tedaviye cevap verme  foliküler aktiflik derecesine bağlıdır. Aktif olmayan yumurtaya ve küçük foliküle sahip olan kısraklar tedavi sonrası normal siklus  gösterirler. Buna karşın, yumurta folikülünün çapı   20 mm ve fazlası olan birçok kısrak tedavi sonrası normal östrus siklusu gösterir. Geçiş aylarında (şubat, mart, nisan) %0.22’lik altrenogest çözeltisinin uzamış östrus davranışını önlediği kısraklarda sık sık gözlenmiştir. Ayrıca, birçok kısrak tedavi sonrası düzenli östrus siklusu göstermiştir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Uterus enfeksiyonu gibi yan etkiler çok nadirdir. Bazı durumlarda  doğal veya sentetik gestagen tedavisi düşük seviyedeki uterus enfeksiyonunu, şiddetli bir uterus enfeksiyonuna dönüştürebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Endometritis teşhis edilen  kısraklarda kullanmayınız. aygırlarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMELR İÇİN UYARILAR

Hamile olan veya hamile olduğundan şüphe edilen kadınlar bu ürünü kullanmamalıdır. Doğum yaşına ulaşmış kadınlar  bu ürünü çok dikkatli bir şekilde kullanmalıdır. Bu ürün progesterona bağlı tümöre veya trombolik rahatsızlığı olan veya olmasından şüphe edilen kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kalp ve beyin rahatsızlığı olan, göğüs kanseri olan veya olmasından şüphe edilen, östrojene bağlı neoplazi olan veya olmasından şüphelenilen, iyi veya kötü huylu tümöre sahip olan, karaciğer rahatsızlığı bulunan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Deriyle doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Bu ürüne temas etmeden önce kişisel koruyucu elbiseler giyilmelidir. Por yapılı eldivenler  bu ürünün geçişine engel olamayabilir. Deri yolu ile absorbe edilmesi, latex veya plastik eldiven gibi emilmeye uygun malzemelerde daha fazladır. Kazayla deriye dökülmesi durumunda hemen sabun ve suyla yıkayın. Tedaviden hemen sonra ve yemeklerden önce ellerinizi yıkayın. Gözle temas etmesi durumunda bol suyla gözünüzü yıkayın. Ürünün kaza ile yutulması durumunda kusmayı denemeyin, bir hekime danışınız, Kusma eylemi hekim tarafından kontrol edilmeli, çünkü yağlı bazın teneffüsü sonucu akciğer rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Devamlı olarak absorbe edilmesi adet döngüsünün bozulmasına, rahim veya mide krampına, rahim kanamalarının artmasına veya azalmasına, hamileliğin veya baş ağrılarının uzamasına neden olur.

MUHAFAZA ŞARTLARI  VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında, oda sıcaklığında (15-25°C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

KULLANIM  SONU İMHA  VE  HEDEF  OLMAYAN  TÜRLER  İÇİN  UYARILAR

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Altrogen - F  Oral Çözelti; her biri karton  kutu içerisinde  50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik beyaz renkli polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 10.02.2010

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 10.02.2010 – 22 / 028

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.