ARMAPEN 20/ 20
Etken Maddeler Dihidrostreptomisin | Prokain Penisilin G
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Düve | Koyun | Köpek | Sığır | Tay
Firma Arma
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

1 ml’de 200.000 IU Prokain Penisilin G, 250 mg Dihidrostreptomisin Sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Armapen 20/20 Enjeksiyonluk Süspansiyon, penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı bir çok gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı etkili, geniş spektrumlu bir formülasyondur. Kombinasyondaki prokain penisilin G, bilhassa çoğalma dönemindeki duyarlı bakterilerin hücre duvarı sentezlerini bozarak ölümlerine neden olur. Bu durum aynı zamanda dihidrostreptomisinin de daha yüksek derişimlerde bakteriye girmesini sağlar. Böylece daha yüksek yoğunluklarda bakteriye geçen dihidrostreptomisinde protein sentezini bozmak sureti ile etkir. Penisilin gram pozitif, dihidrostreptomisin ise gram negatif bakterilere etkili olduğundan, sinerjik etki ile spektrumu genişletilmiştir.

Penisilin-dihidrostreptomisin kombinasyonu sonucu ortaya çıkan sinerjik etki hem gram pozitif hem de gram negatif bakterileri içine alan bir spektruma sahiptir. Aşağıdaki bakterilere karşı invitro şartlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidiosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp. ve Salmonella sp.

Enjeksiyon yerinden emilip, kanda kısmen serbest, kısmen proteine bağlı (penisilin %80-90, dihidrostreptomisin %30 oranında) halde bulunur. Böbrek, karaciğer, akciğer, deri ve yumuşak doku, mukoza, seroza ve bağ dokuya geçer. %80-90 oranında metabolik değişime uğramadan, büyük miktarlarda böbreklerden, daha az miktarlarda da safra, süt ve ter ile atılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50, 100 ve 250 ml’lik renksiz flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.