EKOVİT AD3EC
Etken Maddeler Vitamin A | Vitamin C (Askorbik Asit) | Vitamin D3 | Vitamin E (Tokoferol)
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Civciv | İnek | Kanatlılar | Keçi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Tavşan
Firma Ekomed
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs
Ekovit AD3EC Oral Çözelti
Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ
Ekovit AD3EC Oral Çözelti berrak veya hafif opelasan, yeşilimsi sarı renkte oral çözelti formülasyonda olup her ml’sinde 
55.000 IU Vitamin A
5.500 IU Vitamin D3
55 mg Vitamin E 
110 mg Vitamin C içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Ekovit AD3EC Oral Çözelti tüm evcil hayvanlarda kullanılan, dengeli A, D3 ,E ve C vitamin kombinasyonudur. Tüm hedef hayvanlarda bileşimindeki vitaminlerin eksikliğinin hızlı ve etkili tedavisinde, dengeli bir şekilde gelişme ve büyümenin sürdürülmesinde, stres faktörlerinin önlenmesi ve verimliliğin üst seviyede tutulmasında kullanılır.
Bileşimindeki vitaminler arasındaki biyolojik etkileşim özellikle Vitamin A’nın biyoyararlanım oranını ve etkinliğini arttırır. Vitamin A’nın epitel dokusunun desteklenmesi ve bütünlüğünün korunması, gece körlüğünün önlenmesi gibi bir çok fonksiyonu vardır. A vitamini eksikliklerinde epitelyum dokunun bütünlüğü bozulur ve hiperkeratozis tipinde bozukluklar şekillenir. Enfeksiyonlara ve diğer stres faktörlerine karşı vücut direnci kırılır. Vitamin A ağız yoluyla verildikten sonra ince barsak epitel hücrelerinden kolaylaştırılmış difüzyonla emilir. Verilmesinden yaklaşık 4 saat sonra doruk plazma yoğunluğuna ulaşır ve plazmadaki miktar karaciğerde depolandıkça azalır. Karaciğerdeki yoğunluk pik noktaya (2 mg/kg/canlı ağırlık) ulaşıncaya kadar barsaklarda emilme hemen hemen tamdır. Emilmeyen kısım ise dışkı ile atılmaktadır.
D vitamini organizmada kalsiyum ve fosfor metabolizmalarını düzenler, biyoyararlanımlarını arttırır. Kemik dokunun gelişmesini ve sertleşmesini, kanatlılarda da yumurta kabuğunun oluşmasını ve sağlamlaşmasını sağlar. D vitamini eksikliklerinde kalsiyum ve fosfor metabolizmaları bozulur, raşitizm ve osteomalasi gibi iskelet bozuklukları şekillenir. Ağız yoluyla verilen Vitamin D3 sindirim kanalında tam olarak emilir, lenf dolaşımına geçer, lipoproteinlere bağlanarak kan dolaşımına geçer. Plazma yarı ömrü 20-25 saat arası olup, başta yağ doku olmak üzere tüm dokularda depolanır.
Vitamin E serbest oksijen gruplarını etkisiz hale getirerek antioksidan özellik gösterir. Yapılarında birden çok doymamış bağ bulunduran hücre zarının yapı taşlarından olan yağ asitlerinin oksitlenmesini önler ve biyolojik yarılanma ömürlerini uzatır. Vitamin E antioksidan etki mekanizması ile hücre zarlarının dayanıklılığını temin etmektedir. Ağız yoluyla verilen vitamin E sindirim kanalında emilerek önce lenf ardında da kan dolaşımına geçerek tüm vücut dokularında depolanır.
Vitamin C antioksidan özelliği sebebi ile Vitamin A ve E ‘nin tutulmasında önemli rol oynar. Ağızdan verilen C vitamini gevişenlerde rumende parçalanırken diğer hayvanlarda sindirim kanalından hızla ve tam olarak emilir. Hücre içi de dahil olmak üzere tüm dokulara dağılır.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Ekovit AD3EC Oral Çözelti başta kanatlılar olmak üzere tüm evcil hayvanlarda bileşimindeki vitaminlerin eksikliklerinin giderilmesinde ve bileşimindeki vitaminlerin avitaminosislerine bağlı hastalıkların tedavisinde; D3 vitamini eksikliğine bağlı genç hayvanlarda raşitizm, erginlerde osteomalasi gibi hastalıkların tedavisinde artan A, D3 , E ve C vitamin ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

Kanatlılarda

Yaşı Hayvan sayısı
(Adet)
Ekovit AD3EC
miktarı
Ekovit AD3EC
(ml/civciv)
0-4 haftalık civciv 1000 100 ml 0,1 ml
4-20 haftalık civciv 1000 150 ml 0,15 ml
Yumurtacı ve damızlık 1000 250 ml 0,25 ml
Günlük tüketilen suyun ¼ üne katılarak verilir.

 

Diğer çiftlik hayvanlarında

Hayvan türü Hayvan sayısı
(Adet)
Ekovit AD3EC
(ml)
İnek 1 20
Koyun, Keçi, Buzağı 1 10
Kuzu, Oğlak 1 5
Tavşan 100 30
Uygun miktarda içme suyu içinde verilir. Uygulamalara 2-5 gün aralıklarla yapılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; hayvan türlerine göre uygulama şekli ve dozu için aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ürün su ile karıştırılmasını takiben 5 (beş) saat içinde tüketilmelidir.
Gebelikte Kullanım : Önerilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Önerilen uygulama şekline göre bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER, ANTİDOT
Uzun süreli ve aşırı doz vitamin uygulamaları hipervitaminosis’e neden olabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi ( İ.K.A.S.): Et , süt ve yumurta için “ 0 ” (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk ğüneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
100 ml kutulu, 500 ml, 1000 ml ve 5000 ml’lik ambalajlar kutusuz olarak HDPE beyaz renkli şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.