EPIMYCIN
Etken Maddeler Eritromisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Çözelti İçin Toz
Hayvanlar Tavuk
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Epimycin
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Çözelti İçin Toz

Bileşimi

Epimycin, pembe renkli, tarçın kokulu homojen bir tozdur.

Her 4.5 g'lık polietilen kaplı kuşe kağıt folyoda 210 mg Erîtromîsîn baza eşdeğer

261.8 mg Eritromisin fosfat içerir.

Farmakolojik Özellikleri

■  Eritromisin, Streptomyces erytheus'dan elde edilen makrolid yapıda bakteriyostatik I bir antibiyotik olup etkisini bakteriIerdeki 505'lik ribozomal alt birime bağlanarak

■  protein sentezini in hibe etmek suretiyle gösterir. Etki spektrumuna giren bakteriler J Gram pozitif aeroblar Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, ' Staphylococcus sp, Streptococcus sp. (penisiline dirençli betalaktamaz salgılayanlar da I dahil) Gram negatif aeroblar: Actinobacillus sp., Campylobacter sp., Leptospira sp.

■  Anaerobik bakteriler: Actinomyces sp., Bacteroides sp. {B.fragilis hariç), Clostridium sp., bazı Fusobacterium sp., anaerobik koklar

Orta derecede duyarlılık: Enterococcus sp., bazı Bordotella sp., Haemophilus sp., Legionella sp., Ehrlîchia sp., Pasteurella sp.

Dirençli bakteriler: Nocardia sp., Pseudomonas spv Chlamydia psittaci, Mycobacterium sp., Enterobacteriaceae, B. fragallis, E. coli, Klebsiella sp.

Eritromisin oral yoldan kullanımı takiben ince barsakların üst kısmından kolayca emilir, 1 -4 saat içinde plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşır ve hızla tüm vücut doku ve sıvılarına dağılır; karaciğer, böbrek ve akciğerlerde yüksek oranda bulunur. Eritromisinin vücuttan atılımı başlıca safra yoluyla, daha düşük miktarlarda (%12-15) idrar yoluyla olur.

İstenmeyen Etkileri

Tavsiye edilen dozlarda herhangi bir yan etki gözlenmez.

İlaç Etkileşimleri

Fenikoller, linkozamidler, diğer makrolid antibakteriyeller ile etki şekillerinin aynı olması nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. Eritromisin, teofilinin atılmasını yavaşlatır ve zehirliliğini arttırabilir; bu nedenle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Fenobarbital ve karaciğer mikrozomal enzimleri tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Doz Asımında Belirtiler, Tedbirler, Antidot

Ateş, eleri döküntüleri ve eozinofil sayısında artış gözlenebilir.

Gıdalardaki İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar

ilaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.5.): Tedavi süresinceye son ilaç uygulama­sından sonra tavuklar 21 gün geçmeden kesime gön deri Imemelİdlr. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 6 gün boyunca elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.

Kontrendikasyonları

İlaca allerjisi olanlarda ve karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Genel Uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulun­durunuz.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

Uygulayıcının Alması Gereken önlemler Ve Hekimler İçin Uyarılar

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir.

Muhafaza Şartları Ve Raf ömrü

Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında {15-25°C) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli

10 adet, 4.5 gramlık polietilen kaplı kuşe kağıt folyo içeren karton kutuda piyasaya sunulmaktadır.

Prospektüsün Onay Tarihi: 07.05.2004

T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve No: 10.08.1992 - 7/653

İmal Yeri: Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.