ERİTROTEK
Etken Maddeler Eritromisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Tavuk
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

ERİTROTEK
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik  Antibakteriyel

BİLEŞİMİ 

Eritrotek Oral Çözelti Tozu  pembe, koyu pembe renkli tarçın kokulu granüller halindedir. 4.5 g toz 210 mg eritromisin baz’a eşdeğer 226.8 mg eritromisin tiyosiyanat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Eritromisin, Streptomyces  erythreus’dan elde edilen  makrolid  grubu geniş  spektrumlu bir antibiyotiktir. Bakterilerde 50 S ribozomal alt birimlere bağlanıp büyüyen peptid zincirinin sonunda peptid  bağının şekillenmesini bloke ederek,  protein sentezinin bozulmasıyla etkinlik gösterir.

Eritromisin esas olarak bakteriostatiktir, ancak yüksek yoğunluklarda bakterisid etkilidir. Etki spektrumuna giren bakteriler şunlardır ;

Gram pozitif aeroblar ;Bacillus sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp. (penisiline dirençli beta-laktamaz salgılayanlar da dahil), Corynebacterium sp., Erysipelotrix rhusiopathiae,

Gram negatif aeroblar ; Actinobacillus sp., Campylobacter sp., Leptospira sp.,

Anaerobik bakteriler ; Clostridium sp., Bacteroides sp. (B. fragillis hariç),  bazı Fusobacterium sp., Actinomyces sp., anaerobik koklar.

Pasteurella sp., Haemophilus sp., Enterococcus sp., bazı Bordetella sp., Legionella sp., Erhlichia  türleri  orta  derecede  duyarlıdır.

Mycobacterium sp., Nocardia sp., Enterobacteriaceae, E. coli, Klebsiella sp., Pseudomanas sp.,         B. fragilis, Chlamydia  psittaci  dirençlidir.

Eritrotek Oral çözelti Tozu,  oral yolla verildikten  sonra,  ince barsakların üst kısmından  kolayca emilir,  1 - 2 saat içinde pik  plazma  konsantrasyonuna  ulaşır ve hızla tüm vücut   doku ve  sıvılarına  dağılır; Karaciğer, akciğer  ve  böbreklerde yüksek oranda bulunur. Vücuttan büyük  ölçüde safra ile daha düşük miktarlarda  da idrar yoluyla  atılır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Önerilen sağaltım dozlarında herhangi bir yan etkiye sahip değildir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenikoller,  linkozamidler  (klindamisin, linkomisin) tetrasiklinler, streptomisin ve diğer makrolid grubu antibiyotikler ile etki şekillerinin  aynı olması nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. Eritromisin, teofilin ve metilprednizolon’un atılımını yavaşlattığından birlikte  kullanılmamalıdır. Digitoksin’in biyoyararlanımını arttırabilir. Fenobarbital ve karaciğer mikrozomal  enzimleri tarafından  metabolize  edilen diğer ilaçlar ile  birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Ateş, deri  döküntüleri ve eozinofil  sayısında artış görülebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben  eti için yetiştirilen tavuklar 21 gün süreyle   kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 6 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtası insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Eritromisin’e  duyarlılığı olanlarda, karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı  ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ  ALMASI GEREKEN  ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Ürünle temastan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında bir şey yenilip, içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde, oda ısısında (15-25°C), nem ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Kutu içerisinde 10 adet 4.5 g’lık alüminyum folyo poşetlerde, 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde,  10 adet 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde, 20 adet 50 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve kutusuz olarak 500 ve 1000 g’lık beyaz renkli polietilen kaplarda   satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle ; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 16.11.2007

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 05.11.2007 - 19 / 023

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok No : 290        34670  İkitelli /İSTANBUL 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.