ERTRUTH %35
Etken Maddeler Eritromisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Tavuk
Firma Medicavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Bileşimi:
ERTRUTH % 35 Oral Çözelti Tozu; Beyaz ya da beyaza yakın renkte olup, 1gr’ında 350 mg Eritromisin baza eşdeğer Eritromisin Tiyosiyanat içerir.

Farmakolojik Özellikleri:
Eritromisin, Streptomyceserythreus’dan elde edilen makrolid grubu geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Bakterilerde 50S ribozomal alt birimlere bağlanıp büyüyen peptid zincirinin sonunda peptid bağının şekillenmesini bloke ederek, protein sentezinin bozulmasıyla etkinlik gösterir. Eritromisin esas olarak bakteriostatiktir, ancak yüksek yoğunluklarda bakterisid etkilidir.

Etki spektrumuna giren bakteriler şunlardır; Gram pozitif aeroblar; Bacillus sp.,Staphylococcus sp., Sterptococcus sp. (penisiline dirençli beta-laktaz salgılayanlar da dahil), Corynebacterium sp.,Erysipelotrixrhusiopathiae,

Gram negatif aeroblar; Actinobacillus sp.,Campylobacter sp., Leptospira sp.,

Anaerobik bakteriler; Clostridium sp.,Bacteroides sp. (B. Fragilis hariç), bazı Fusobacterium sp.,Actinomyces sp., anaerobik koklar.

Pasteurella sp.,Haemophilus sp., Enterococcus sp., bazı Bordetella sp., Legionella sp., Erhlichiatürleri orta derecede duyarlıdır.

Mycobacterium sp.,Nocardia sp., Enterobacteriaceae, E. coli, Klebsiealla sp., Pseudomanas sp., B. fragilis, Chlamydiapsittacidirençlidir.

ERTRUTH % 35 Oral Çözelti Tozu, oral yolla verildikten sonra, ince bağırsakların üst kısmından kolayca emilir, 1 – 2 saat içinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır ve hızla tüm vücut doku ve sıvılarına dağılır; Karaciğer, akciğer ve böbreklerde yüksek oranda bulunur. Vücuttan büyük ölçüde safra ile daha düşük miktarlarda da idrar yoluyla atılır.

Endikasyonları:
ERTRUTH % 35 Oral Çözelti Tozu; Tavuklarda Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı (airsacculitis), bulaşıcı nezle (enfeksiyözkoriza), Ornithobacterium rhinotracheale, enfeksiyözsinüzitis ve özellikle penisiline dirençli Staphylococcous ve Streptokoklardan ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde.

Uygulama Şekli ve Dozu:
‘Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’
21 mg eritromisin / kg canlı ağırlık / gün doz hesabıyla uygulanır.
Pratik Doz:60gr ERTRUTH % 35 Oral Çözelti Tozu: 1 ton canlı ağırlığı tedavi eder. Gerekli olan miktar günlük içme suyuna katılarak 3-5 gün süreyle içirilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.