GEOSOL ORAL
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Civciv | Hindi | Kedi | Köpek | Kuzu | Piliç | Tavuk | Tay
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

GEOSOL
Oral Çözelti Tozu
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

GEOSOL Oral Çözelti Tozu, homojen görünüşlü, kokusuz, açık kirli sarı renkli ve akıcı bir toz olup beher g'da; 55 mg Oksitetrasiklin Hidroklorür içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tetrasiklin grubuna bağlı geniş bir spektrumu olan oksitetrasiklin, kendisine duyarlı mikroorganizmalara karşı ribozomunun 30 S alt ünitesine geri dönüşümsüz bir şekilde bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe eder ve bakteriostatik bir etki gösterir. Terapötik dozlarda bakteriyostatik yüksek yoğunluklarda bakterisit etkilidir.

Oksitetrasiklinin çok düşük MIC değerlerine bile yüksek düzeyde duyarlı olan bakteriler arasında; gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Brucella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar patojenler (Actinomyces sp., Fusobacterium sp., Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia,) ve Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lar gibi protozoalar bulunur.

Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. Oksitetrasikline karşı direnç kazandıkları için bu bakterilere karşı etkisi değişkendir.

Oksitetrasikline dirençli bakteriler; Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. Hyopneumoniae'dır.

Oral yolla uygulandığında hızlı ve yüksek konsantrasyonda emilerek tüm vücuda yayılır ve farklı türden hayvanlarda kandaki yarılanma ömrü 6 - 8 saat arasındadır. Etkili kan yoğunluğunun korunabilmesi için 12 saat aralıklarla uygulamanın tekrarlanması gerekmektedir. Etkili yoğunluklarda plöra, periton ve beyin-omurilik sıvısına geçer. Karaciğer, dalak, prostat, safra ve idrarda birikir. Belirtilen farmakokinetik profili sistemik enfeksiyonların sağaltımı yönünden önem taşır. Oksitetrasiklin büyük oranda idrarla ve daha düşük oranlarda da safra yoluyla atılır. Bu nedenle üriner sistem rahatsızlıklarında, karaciğer enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik dolaşıma girer.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Oksitetrasiklin geniş spektrumlu bir antibakteriyel olduğu için rumen faaliyeti başlamış kuzu ve buzağılarda kullanılması rumen faaliyetlerini bozucu etki gösterebilir. Böyle durumlarda baş gösteren ishallere bağlı aşırı sıvı-elektrolit kaybını karşılayabilmek için ağızdan ve parenteral sıvı-elektrolit desteğinin yapılması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Bütün tetrasiklinlerle sağaltım sırasında sindirim kanalındaki mikrobiyal flora dengesi bozulabilir. Keza sindirim sisteminde süperenfeksiyonlar gelişebilir ve antianabolik etki gelişebilir. Bu gibi durumlarda ilaç uygulaması durdurulmalıdır. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatik yetmezliği bulunan hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Uzun süreli kullanımlarda genç hayvanların dişlerinde sararmaya neden olabilir. Ayrıca immun sistemi baskılayıcı etkisi de gözlemlenmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İki, üç değerli metal tuzlanyla birlikte kullanıldığında şelat kompleksi nedeniyle tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltırlar. Bu nedenle buzağı ve kuzulara süt ile birlikte verilmemelidir. Süt emmeden en az 2-3 saat önce veya sonra ilaç uygulanmalıdır. Ağızdan uygulanan bikarbonat, kaolin, pektin gibi maddeler de emilimlerini azaltır. Betalaktam ve aminoglikozid türü antibiyotiklerle birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, aminofilin, pentobarbital sodyum, sodyum bikarbonat ve tiyopental sodyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) :Tedavi süresince ve son ilaç uygulamadan sonra eti için yetiştirilen kuzu ve buzağılar 10 gün, tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulamamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında, rutubetsiz ve doğrudan güneş ışığından korunarak muhafaza edildiğinde raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 g ve 100 g'lık beyaz renkli plastik şişelerde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 20.09.2004

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 08.07.1970 - 2/200

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No: 1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Fax: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DAMLA İlaç Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Keyap Çarşı Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul Tel: 0216 420 95 73 Faks: 0216 420 38 82

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.