KANOVET
Etken Maddeler Kanamisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Dana | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | Tay
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

KANOVET
Enjeksiyonluk Çözelti
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

KANOVET Enjeksiyonluk Çözelti; berrak, renksiz, karakteristik kokulu, steril bir çözelti olup beher ml'de; 250 mg Kanamisin baza eşdeğer Kanamisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kanamisin, Streptomyces kanamyceticus'dan üretilen aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Kanamisin, protein sentezini inhibe etmek suretiyle bakterisid etki gösterir. Ortamın pH'sından çok az etkilenir ve plazma proteinlerine bağlanmaz.

Kanamisin başlıca gram negatif ve aside dayanıklı bakteriler üzerinde birincil derecede etkilidir. Etki spektrumuna giren başlıca mikroorganizmalar şöyledir;

Gram pozitif mikroorganizmalar; Corynebacteriea'lar, Staphylococcus albus ve Staphylococcus aureus ile diğer antibiyotiklere dirençli Staphylococ suşları.

Gram negatif mikroorganizmalar; Koliform bakteriler, Klebsiella pneumoniea, Enterobacter aerogenes, Salmonella spp., Proteus suşları, Neisseria, Pasteurella multocida ve Acinetobacter.

KANOVET Enjeksiyonluk Çözelti, yaygın olarak kullanılan tetrasiklin, eritromisin, basitrasin ve oleandomisin gibi antibiyotiklere karşı direnç kazanmış mikroorganizmalara karşı da etkilidir. Kanamisin, penisilin ve tetrasiklin grubu antibiyotiklerin etkisini güçlendirmektedir. Bu nedenle bu gibi ilaçlarla kombine kullanılması mümkündür.

İlaç kas içi ve deri altı yolla uygulandıktan sonra hızla absorbe olur, bütün organlara yayılır. Enjeksiyondan yaklaşık 1 saat sonra serumda pik seviyeye ulaşır ve bu yoğunluk 12 saat süresince devam eder. En çok karaciğer ve safrada yoğunlaşırken, atılımı ise idrar ve safrayla olur. Enjekte edilen dozun %50 ile %90'ı idrara geçer ve idrarda 24 saat süreyle etkisini devam ettirir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Hipovolemik hayvanlarda aminoglikozidlerin zehirliliği artmaktadır. Bu nedenle böyle hayvanlarda aminoglikozidlerle tedavi esnasında bu husus göz önünde bulundurularak, hastanın rehidrasyonunun sağlanması tavsiye edilir. Hayvanın yaşı, şok, asidoz, akut renal yetmezlik, hepatik disfonksiyon, sepsis, daha önceden aminoglikozidlere maruz kalınmış olunması, elektrolit imbalansı, hipotansiyon gibi durumlar aminoglikozidlere olan duyarlılığı arttırır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Aminoglikozidlerin böbrek ve işitme organları üzerine ciddi istenmeyen etkileri vardır. Ayrıca nöromuskuler blokaja neden olurlar.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aminoglikozidler yan etkileri nedeniyle diğer aminoglikozidlerle, nörotoksik, nefrotoksik, ototoksik tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır. Yine böbreklere zararlı etkileri olan tetrasiklinler, sulfonamidler gibi ilaçlar ile nöromuskuler blokaj yapıcı diğer ilaçlarla, anesteziklerle ve nonsteroidal antienflamatuvarlarla birlikte kullanılmamalıdır. Demir preparatları, furosemid, amfoterisin B, polimiksin B, vankomisin, sefalotrin ile birlikte kullanılmaları durumunda böbrek ve iç kulak üzerindeki toksik etki artar.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İşitme sinirlerinin vestibuler ve cochlear kısımlarının zarar görmesine bağlı olarak ortaya çıkan ataksi veya inkoordinasyon farkedilir edilmez ilaç kullanımı durdurulmak suretiyle söz konusu etki minimum seviyeye düşürülür. Kedilerde ototoksisitenin belirtisi kilo kaybıdır. Renal zedelenmeye bağlı olarak piyüri, hematüri, proteinüri, silindirüri oluşabilir. Ancak bu durum ilaç kullanımına son verilmesiyle ortadan kalkar.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben elde edilen sığır ve koyun sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle tüketime sunulmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. 15-30°C arasında, kuru bir yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20- 50 ve 100 ml' lik bal renkli flakonlarda arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 20.09.2004

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 20.9.1976 - 4/387

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul

Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Cebe Ali Bey Sokak No:12 34020 Topkapı -İstanbul Tel: 0212 482 52 00 Faks:0212 482 28 23

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.