ROBOVET
Etken Maddeler Alanin | Arjinin | Aspartik Asit | Fenilalanin | Glisin | Glutamik Asit | Histidin | İzolöysin | Kalsiyum Fosforil Kolin Klorür | Lizin | Löysin | Metiyonin | Prolin | Serin | Sistein | Tirosin | Treonin | Triptofan | Valin | Vitamin B12 (Siyanokobalamin)
Farmasötik Grup Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Domuz | Düve | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Malak | Manda | Oğlak | Sığır | Tay
Firma Çukurova
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

Robovet, koyu pembe renkli, berrak çözeltidir. Beher 1 ml’de : 0.1 g Kalsiyum Fosforilkolin klorid.0.05 g Kazein-Peptidler ile 0.05 mg Vitamin B12 içerir.

Kazein Peptidler
Alanin Lysine
Arginine Methionine
Aspartic acid Phenylalanine
Cysteine Proline
Glutamic acid Serine
Glycine Threonine
Histidine Tyrptophan
Isoleucine Valine
Tyrosine Hydroxyproline
Leucine

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Robovet, gizli ve belirgin metabolizma dengesizliği veya enfeksiyöz hastalıklarla teşvik edilebilen cansızlık, invazyon ve stres halleri, iştah azalması, nekahat devresi rumen tembelliği ve peklik, kronik hazımsızlık hallerinde etkinlik sağlar. Bu ürün ayrıca fızyolojikal sindirim florasının oluşumunu ve kan yapımını teşvik eder.

Kolin, B vitamini etkili aminli bir bileşiktir. Kolinerjik sinir uçlarında asetilkolin sentezinde kullanılan kolin aynı zamanda betain ve metionin gibi bir lipotropik faktördür.

Vitamin B12, suda eriyen bir ajan olup organizmada B12 Co-enzime transformasyonunu takiben bir dizi enzimatik süreçte rol alan ve normal eritropoez için gerekli olan bir vitamindir.

Kazein-Peptidler hayvan organizmasının normal fonksiyon görmesi için gerekli bir dizi aminoasitleri içerir.

Robovet, t.V. veya t.M. verildiğinde organizmada kolayca abzorbe olur. Normal ya da anemik hayvanlara bu şekilde enjekte edildiğinde kan konsantrasyonu yükselerek 4-5 saat içerisinde maksimum düzeyine erişir, izleyen 72 saat boyunca düşme eğilimi gösterir.

Bir kez abzorbe olduğunda globulinler, alfa 1 globulin ya da transkobalamin 1 ve özellikle gamaglobulin veya transkobalamin 2 ile bileşimler oluşturduğu kan plazmasına geçer. Bunun anlamı t.M. olarak yüksek ve tekrarlayıcı dozlarda verildiğinde normal üstü plazma düzeyleri, elde edilmektedir ve ayrıca bir kez tedavi durdurulduğunda normal düzeyler birkaç ay boyunca idame olmaktadır.. Ayrıca karaciğer, böbrek kas ve kemik iliği gibi farklı organlarda da depolanmaktadır.

Metabolitlere transforme olduğunda Robovet’in aktif bileşenleri başlıca böbrek yoluyla ve serbest olarak ekskrete edilir. Maximum eliminasyon 24 saat içerisinde gerçekleşir. Organizmadaki depolanmaya bağlı olarak verilen dozun sadece bir kısmı ekskrete edilir. Ekskrete edilen kısım verilen dozla ilişkilidir. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer nokta Vitamin B12’nin glomerular fıltrasyon ile elimine edildiği, safra ile ekskrete olduğu ve enterohepatik sirkülasyon yoluyla bağırsaklarda reabzorbe edildiğidir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.):

Et ve Süt İçin “ 0” gündür.

AMBALAJ ŞEKLİ:

Robovet, karton kutu içerisinde, 20, 50 ve 100 ml’lik, bal renkli cam flakonlarda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.