SANTAFLOX %10
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Hindi (Et) | Tavuk (Et)
Firma Santavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ:

SANTAFLOX %10 Oral Çözelti, 1 ml’sinde 100 mg Enrofloksasin baz içeren, açık sarı renkte, berrak bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI:

SANTAFLOX %10 Oral Çözelti, etçi tavuklarda ve etçi hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağıtımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuklarda ve etçi hindilerde Mycoplasmosis (CRD-Kronik Solunum Yolu Hastalığı), Colibacillosis, Salmonellosis, Pasteurellosis, Staphylococcosis hastalıklarında endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:Etçi tavuklarda ve etçi hindilerde 10 mg/kg canlı ağırlık/gün dozu hesabıyla içme suyu içine uygulanır. Su tüketimine bağlı olarak değişmekle birlikte, her 1000 kg canlı ağırlık için 100 ml SANTAFLOX %10 Oral Çözelti 200 litre içme suyuna katılır.Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir. Salmonella ve Pasteurella türleri tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda 5-10 gün kullanılması tavsiye edilir. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Uygulama öncesi içme suyunun temiz olmasına ve asit karakter taşımamasına dikkat edilmelidir. Enrofloksasin çözeltisi alkali ortamlarda daha stabil olduğundan temiz içme suyu ile yapılmalı ve hayvanlar akşamdan susuz bırakılarak, ilaç 2 saat içinde içecekleri su miktarı içinde verilmelidir

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12, hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimi için kullanılan hindi ve tavuklarda uygulanmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml’lik beyaz plastik şişe karton kutuda, 500-1000-2500 ve 5000 ml’lik beyaz plastik şişeler kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.