SEFTİVET
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

SEFTİVET
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

SEFTİVET Enjeksiyonluk Süspansiyon, krem-beyaz renkli, karakteristik kokulu, steril ve akışkan bir süspansiyon olup, beher ml'sinde 50 mg seftiofur baza eşdeğer seftiofur hidroklorür bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Seftivet Enjeksiyonluk SüspansiyonUn etkin maddesi, geniş spektrumlu, üçüncü kuşak sefalosporin grubu bir antibiyotik olan seftiofur'un hidroklorür tuzudur. Beta-laktamaz üreten bakteriler de dahil olmak üzere bir çok gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler üzerinde, bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eden hızlı bir bakterisidal etkiye sahiptir.

Duyarlılığın yüksek olduğu bakteriler (MIC< 2 .g/ml): Streptococci (enterokoklar hariç), benzyl penisiline duyarlı pek çok gram pozitif bakteriler, E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., betalaktamaz üretenler dahil Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Clostridium sp. ve Fusobacterium sp. Duyarlılığın orta derecede olduğu bakteriler (MIC< 4 .g/ml): Staphylococcus aureus, bazı Citrobacter sp., Enterobacter sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları ve Serratia sp.

Dirençli bakteriler bakteriler (MIC< 8 .g/ml): Acintobacter sp., Bordetella sp., bazı Enterobacter sp., ve Serratia sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları, enterococci ve methiciline dirençli Staphylococcus aureus suşları. Seftiofur kas içi uygulamada hızla emilir. Seftiofur ve metabolitleri dozun uygulanmasından ortalama 45 dakika içinde kandaki konsantrasyonu maksimum düzeye ulaşır. Bütün türlerde seftiofur hızla, en etkin metaboliti olan, desfuroylseftiofur'a metabolize olur. Desfuroylseftiofur'un yarı ömrü 10 saattir. Kandaki konsantrasyonu bifazik olarak azalır. Akciğer dokusunda enjeksiyondan 48 saat sonra terapötik düzeyin üzerinde kalır. Uygulamadan sonra 24 saat içinde dozun %95'ten fazlası atılır. Uygulanan dozun %60-80'i idrarla, kalanı da dışkı ile atılır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Seftivet Enjeksiyonluk Süspansiyon'un kas içi ya da deri altı enjeksiyonunda boyun bölgesinde 11 gün arka bacak bölgesinde 28 günden fazla kalıcı renk değişimlerine neden olabilir. Bu durum mezbahada yenilebilir et miktarında kayıplara neden olabilir. Betalaktamlar, duyarlı hayvanlarda hafif alerjiden başlayarak, ölüme neden olabilecek yan etkilere sahiptirler.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sefalosporinlerin aminoglikozidlerle sinerjik etkileşimi bilinmektedir. Bakteriyostatik antibakteriyellerle antagonistik bir etkileşim içine girebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Buzağılarda 55mg/kg canlı ağırlık, köpeklerde ve sıçanlarda 30 mg/kg/gün canlı ağırlık ile yapılan tekrarlı doz çalışmalarında doz aşımı belirlenmemiştir. Doz aralığı oldukça yüksek güvenli bir üründür.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar "7 gün" geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınması süresi "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Daha önceden seftiofur ya da diğer P-laktam grubu antibiyotiklere duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar, 1000 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunun reprodüktif performans üzerine etkisi olmadığını ve teratojenik etki göstermediğini ortaya koymuştur. Seftiofurun gebe ineklerde güvenliği spesifik olarak çalışılmamıştır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Penisillin ve sefalosporin içeren antibakteriyel ilaçlar hassas bireylerde allerjik reaksiyona neden olabilir. Deri ve göz ile temas ettirilmemelidir. temas halinde göz bol su ile, deri bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Seftiofur'a duyarlı bireyler ilaca temas etmemelidirler. Temastan sonra oluşabilecek belirtilerin devamı halinde, ilaç ve prospektüs ile birlikte doktora başvurulmalıdır. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Seftivet Enjeksiyonluk Süspansiyon, ışıktan korunarak oda ısısında (15-25°C) depolandığı takdirde raf ömrü 24 aydır. Ürün dondurulmamalıdır. İlk kullanımdan sonra raf ömrü 25°C'nin altında tutulmak suretiyle 30 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20, 50 ve 100 ml'lik bal rengi cam şişelerde arz edilmektedir. SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR). PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:19.12.2005

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 15/12/2005-15/048

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul

Telefon: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ:

DEVA Holding A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Fatih Bulvarı No.26 Karaağaç-Çerkezköy/Tekirdağ

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.