SULPHAMEZATHİNE %16
Etken Maddeler Dimethyl Sulfoxide (Dmso)
Farmasötik Grup Antibakteriyel | Antikoksidiyal
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Hindi | Keçi | Koyun | Sığır | Tavuk (Et)
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

SULPHAMEZATHINE %16
Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel ve Antikoksidiyal

BİLEŞİMİ

Sulphamezathine berrak, kırmızı bir çözelti olup 1 ml'sinde 160 mg Sülfadimidin sodyum tuzu içerir (Sülfadimidin sodyum B.P. veya 2-p aminobenzen-sülfanamido 4:6-dimetilprimidin sodyum).

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sulfadimidin bakteriostatik ve koksidiostatik etkili bir sulfonamiddir. PABA'dan dihidrofolik asit sentezlenmesini engelleyerek folik asit sentezini kesintiye uğratır; böylece bakterilerde DNA sentezini kesintiye uğratır. Çok sayıda gram pozitif ve gram negatif bakteriler ile coccidialara karşı etkilidir. Etki spektrumuna giren bakteriler:

Gram pozitif aeroblar: Staph. aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie

Gram negatif aeroblar: Actinobacillus sp., Bordetella sp., Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Yersinia sp. ) Haemophilus sp., Pasteurella sp.

Anaeroblar : Actinomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., bazı Clostridium sp., Chlamydia sp. Bazı Mycobacterium sp. ve bazı Nocardia sp. orta derecede duyarlıdır.

Rickettsia sp., Leptospira sp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir. Sindirim sisteminden hızla emilip 2-8 saat arasında plazma doruk yoğunluğuna ulaşır, dokulara dağılır ve 12 saat süreyle plazmada yüksek düzeyde bulunur. Plazma proteinlerine %80 oranında bağlanır ve %38 dolayında N-asetilasyona uğrar. Vücuttan başlıca üriner sistem yoluyla atılır. Sülfadimidin'in %35-50'si ilk 24 saat içinde idrarla atılır. Yavaş atılması ve metabolitlerinin suda iyi çözünmesi nedeniyle daha az kristalüri sakıncası yaratır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Koksidiyozun sülfonamidlerle tedavisi sırasında "Kanama sendromu" yani büyük kanamalar görülürse, tedavinin derhal kesilmesi gerekir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemapopoeitik sisteme olumsuz etkileri vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunu sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Homeopatik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatotoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini arttırdığından dolayı tedavi vitamin K ile desteklenmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sülfonamidler kendilerinin yapısal analoğu olan para-aminobenzoik asit (PABA) ve yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain ve bütokain gibi lokal anesteziklerle birlikte antagonizma oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdırlar. Aynı şekilde prokain penisilin G ile antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristaluriye neden olabilir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi aminoasitler sülfonamidlerle antogonistik etki oluşturabilirler. Diüretiklerle birlikte kullanılmaları trombosit sayısında azalmalara yol açabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun ve keçiler 14 gün, tavuk ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 10 sağım (5 gün) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Sulfonamidlere hassasiyet gösteren hayvanlarda ve şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte Kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml'lik kahverengi cam şişelerde,karton kutuda; 500 ml ve 5000 ml'lik beyaz polietilen şişelerde piyasaya sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.06.2004

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO:11.06.1965-2/127

İMAL YERİ : Nobelfarma İlaç San. ve Tic. AŞ. Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.