TİLMİCOS
Etken Maddeler Tilmikosin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Hindi | Tavuk (Et)
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TILMICOS
Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Sarı-kahverengi , berrak ,çözeltinin her ml.si 250 mg Tilmikosine eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tilmicosin makrolit grubundan , genel olarak Gram pozitif bakterileri içine alan etki spektrumuna sahip bir antibiyotiktir.

Etkisi protein sentezini inhibe ederek gelişmektedir.Makrolitlerin genel karakterlerinden biri olan hedef dokuda yoğunlaşma özelliğine sahiptir.

Etkili olduğu bakteri türleri ; Pasteurella hemolytica , Pasteurella multocida , Actinobacillus pleurapneumonia , Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae , Corynebacterium pyogenes , Clostridium pyogenes, Clostridium perfiringes , Mycoplasma spp. , Haemophilus somnus , Fusobacterium necrophorum ve Chylamidia psittaci . E.coli ve Salmonella türlerine etkili değildir.

Tilmikosin oral uygulamadan sonra hızla absorbe edilir ve özellikle akciğerlerde yoğunlaşır.Bu nedenle serumdaki yoğunluğu düşük kalır.

Az miktarda metabolitlerine dönüştürülerek ve genellikle değişmemiş halde safra , az miktarda da böbrekler yoluyla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Damızlıklarda kullanılması : Damızlık amaçla kullanılan hayvanlarda tilmikosinin güvenliği henüz kesinleşmemiştir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Önerilen dozlarda bir yan etkisi bildirilmrmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolit antibakteriyel ilaçlarla birlikte verilmemelidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Tilmikosinin oral kullanımında 5 kata kadar belirgin bir doz aşımı reaksiyonuna rastlanmadığı bildirilmektedir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (İKAS) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takip eden 10 gün

süreyle hindiler, 14 gün süreyle tavuklar kesime gönderilmemeldir.

İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır..

KONTRENDİKASYONLARI 

Parenteral kullanılmamalıdır.

Tilmikosine ve makrolit grubu antibiyotiklere aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Atlarda ve diğer tektırnaklılarda kullanılması veya bu hayvanların tilmikosin içeren suyu yanlışlıkla içmesi tehlikelidir.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Deriye ve göze teması irritasyon ve aşırı duyarlılığa neden olabilir.

Karıştırma ve kullanım sırasında eldiven ve uygun koruyucu giysiler kullanılmalıdır.

Temas halinde temas bölgesi bol su ile yıkanmalıdır.

Kullanıcının yanlışlıkla ilacı yutması tehlikeli olabilir.

Bu durumda bol su içilmeli ve ileri hallerde ilaç prospektüsü veya kutusu ile birlikte hekime başvurulmalıdır.

ÇEVRE İÇİN UYARILAR

Tilmikosin ile tedavi edilen hayvanların gübreleri üst üste iki yıl aynı yerde depolanmamalıdır. Boşalan ambalajlar veya kullanılmayan kalıntılar uygun şekilde imha edilmeli , su kaynaklarına ve su birikintilerine dökülmemelidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında ( 15-25 C ) , ışıktan korunarak saklanır.

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

Açılan şişeler 3 ay kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 100 ml , 240 ml ve 960 ml.lik polietilen şişelerde arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.