VET-FULİN
Etken Maddeler Fluniksin Meglumin
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

VET-FULİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antienflamatuvar, Analjezik

BİLEŞİMİ

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak bir çözelti olup, beher ml'si 82,95 mg fluniksin meglumin (50 mg fluniksin'e eşdeğer) içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti'nin etkin maddesi olan fluniksin, bir piridin karboksilik asit türevi olup, fluniksin meglumin bileşiği şeklindedir. Fluniksin meglumin, non-steroidal antienflamatuvar ve non-narkotik analjezik ve antipiretik etkinliğe sahip bir bileşiktir. Fluniksin, yangı basamaklarındaki siklooksijenaz sistemini, dolayısıyla prostaglandin sentetazı inhibe ederek etkinliğini gösterir.

Atlarda, parenteral yolla, 1.1 mg/kg dozunda uygulanan fluniksin, plazmada 1-1.5 saat içinde pik seviyeye ulaşırken, eliminasyon yarı ömrü 1.6 saattir. Enjeksiyon sonrasında, 8 saat süreyle plazmada, 48 saat süreyle de idrarda ölçülebilir yoğunluklarda bulunur. Verilen dozun sadece % 14'ü ilk 24 saat içerisinde idrarla atılırken, ilaç vücudu safra ile de terk eder. Fluniksin meglumin zayıf asit karakterde olduğundan yüksek oranda (yaklaşık % 99) plazma proteinlerine bağlanır. Sığırlarda, ilacın yarılanma ömrü, 3.14-8.12 saat arasında değişmektedir. Sığırlarda eliminasyon, primer olarak safra aracılığıyla gerçekleşmektedir. Köpeklerde ise plazma pik seviyesi 1 saat, eliminasyon yarı ömrü 0.55-3.7 saat arasındadır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Prostaglandin sentetaz inhibisyonu ile yangı önleyici, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilere sahip fluniksinin özellikle ağrı kesici etkisi fenilbütazon, pentazosin, mepedrin ve kodein'den daha güçlüdür. Atlarda topallık ve eklemlerdeki şişlikler için aynı dozda uygulanan fenilbütazon'dan 4 kez daha etkin olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. İlaç septik şokta, bakteriyel endotoksinlerin neden olduğu sıvı-elektrolit kaybını önlemek suretiyle etkinlik gösterir. Atlardaki topallık ve ortopedik şişlik olgularında %35-55 oranlarında iyileşme sağlar. Hedef türlerde intra arteriyel olarak uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti kas içi enjeksiyonun uygulandığı bölgede, özellikle de atlarda boyun bölgesinde geçici ağrı, şişme, sertleşme ve terleme gibi semptomlara neden olabilir. Bunun yanında non- steroidal antienflamatuvar grubu ilaçlardan olan fluniksinin uzun süre kullanımı gastro-intestinal irritasyon ve renal toksikasyonlara yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti, diğer non-steroidal antienflamautuvarlar, genel anestezikler, kortikosteroidler, nefrotoksik ilaçlar ve varfarin gibi maddelerin etkilerini arttırabileceğinden birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti için tavsiye edilen terapötik dozlar aşılmamalı ve uzun süre kullanımdan kaçınılmalıdır. Atlara günlük dozun 3 katı miktarda 10 gün süre ile fluniksin uygulanan klinik çalışmada kan ve idrar değerlerinde değişiklik bildirilmemiştir. Aynı şekilde sığırlarda günlük dozun 3 ve 5 katı miktarlarda 9 gün süre ile fluniksin uygulanan başka bir klinik çalışmada ise nadiren dışkı ve idrarda kan gözlenmiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulamaz.

KONTRENDİKASYONLAR

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti fluniksin'e hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca kalp, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri olan hayvanlar ile sindirim sisteminde ülserasyon ve kanama eğilimi olan hayvanlarda kontrendikedir. Nadiren atlarda damar içi uygulama sonrasında anaflaksi şekillenebilir. Bu durumda ilaç uygulaması derhal kesilip semptomatik tedavi yapılmalıdır. Gebelikte Kullanım:

Farklı deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik ve karsinojenik etki görülmemiştir. İnvitro çalışmalarda mutajenik etkiye rastlanılmamıştır. Damızlık boğalarda etkisi bilinmediğinden kullanılmamalıdır. NSAID'ların östrus ve doğum sürecine etkisi olduğu bilinmektedir, östrus siklusunun prostoglandin fazında uygulanması durumunda östrus başlangıcında gecikme oluşabilir. NSAID'ların tokolitik etki nedeniyle doğum üzerine potansiyel geciktirici bir etkisi olduğu bilinmektedir. Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

VET-FULİN Enjeksiyonluk Çözelti, intra arteriyel olarak kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25°C'de), ısı ve ışıktan korunarak, orijinal ambalajında saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20, 50 ve 100 ml'lik bal rengi cam şişelerde arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 21.06.2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 10/04/2006­15/094

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece/İstanbul. Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Ulus Mah. Ankara Cad. No.2 Kartepe-Kocaeli Tel:0 262 317 88 00 Faks: 0 262 317 88 31 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.