VETAKORT 2 MG
Etken Maddeler Deksametazon (Dexamethasone)
Farmasötik Grup Antienflamatuar | Kortikosteroid
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Dana | Kedi | Köpek | Sığır | Tay
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

VETAKORT 2 mg
Enjeksiyonluk Çözelti
Kortikosteroid

BİLEŞİMİ

VETAKORT Enjeksiyonluk Çözelti; berrak, hemen hemen renksiz, hafif karakteristik kokulu bir çözelti olup, her ml'de 2 mg deksametazon baza eşdeğer deksametazon sodyum fosfat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

VETAKORT Enjeksiyonluk Çözelti, deksametazonun sodyum esterini içerir; bu etkin madde, minimal mineralokortikoid aktiviteye sahip güçlü bir glukokortikoid olan prednisolün, floro-metil derivesidir. Deksametazon, prednisolden 10-20 kat daha fazla antienflamatuar etkiye sahiptir.

Deksametazon da diğer kortikosteroidler gibi, yangısal reaksiyonlarda dokuların yanıtını azaltır veya engel olur. Makrofaj ve lökosit gibi yangı hücrelerinin yangı bölgesinde birikmesi engellenerek, yangı semptomlarının önüne geçilir.

Deksametazon kas içi enjeksiyonu takiben hızla absorbe olur ve en yüksek plazma seviyesine kısa bir sürede erişir (örneğin köpeklerde 30 dakika). Etkisini yaklaşık 48 saat sürdüren, hızlı yanıt veren alkol formuna hidrolize olur. Hızlı bir şekilde idrar ve dışkı ile atılır.

VETAKORT, çok güçlü antienflamatuar, antitoksik, antieksudatif ve antialerjik etkiye sahiptir. Yangısal durumlarda kullanıldığında

çok hızlı iyileşme sağlar. VETAKORT, dikkat çekici bir katabolik etki yaratır ve glikoneogenezisi hızlandırır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Akut hipertansitivite reaksiyonu ve anaflaksi durumlarında hızlı yanıt alabilmek için kortikosteroidlerle birlikte antihistaminik veya adrenalin uygulaması gerekli olabilir.

Şokların tedavisinde, kan dolaşımını sağlamak için damar içi sıvı uygulanmalı ve asit-baz dengesini kontrol etmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Tedavi süresince kortikosteroidlerin terapötik dozları hipotalamo-pituitreal adrenal axis'i baskılarlar. Tedaviye son verildiğinde adrenokortikol atrofiye kadar gidebilen adrenal yetmezlik belirtileri ortaya çıkabilir ve bu da hayvanın stres şartları ile baş edebilme yeteneğini azaltabilir. Bu nedenle tedavinin kesilmesini takiben ortaya çıkabilecek adrenal yetmezlik problemlerini minimuma indirmek için gerekli tedbirler alınmalıdır; örn. doz uygulamasının, endojen kortizol pik zamanına (köpeklerde sabah, kedilerde akşam) denk getirilmesi ve dozun dereceli olarak azaltılması gibi.

Sığırlarda doğumu başlatmak amacıyla kullanıldığında plasentanın atılamama oranı yüksektir. Bunun sonucunda metritis ve/veya subfertilite ortaya çıkabilir.

Laktasyondaki ineklerde süt veriminde azalma görülebilir.

Tedavi süresince hayvanın durumu bir veteriner hekim tarafından yakından takip edilmelidir.

Atlarda laminitis tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü tedavinin laminitisi daha da kötüleştirmesi olasılığı vardır. Atlarda diğer endikasyonların tedavisi esnasında laminitis ortaya çıkabilir ve bu nedenle de tedavi süresince hayvan dikkatle gözlenmelidir.

Kortikosteroidler yara iyileşmesini geciktirebilir ve bağışıklığı baskılayıcı etkileri direnci zayıflatabilir veya mevcut enfeksiyonları kötüleştirebilirler.

Bakteriyel enfeksiyon durumunda seçilen uygun antibiyotik tedavisine yardımcı olarak uygulanmalıdır. Viral enfeksiyonlarda steroidler ya hastalığı kötüleştirir ya da hastalığın ilerlemesini hızlandırır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Yüksek dozdaki tek uygulamalar genelde iyi tolere edilirken, uzun süreli kullanımlarda şiddetli yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, klinik semptomların kontrolünde, uzun veya orta süreli tedavilerde dozu minimumda tutmaya özen gösterilmelidir.

Uzun süren deksametazone tedavilerinde, protein metabolizmasında önemli değişikliklere neden olabileceğinden pozitif nitrojen dengesinin korunması için yüksek protein alımı sağlanmalıdır. Operasyon uygulaması ile birlikte kullanılacağı zaman yaraların iyileşmesinde gecikme olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Köpeklerde deksametazone kullanımını takiben SAP VE SGPT enzimlerinde artış, kilo kaybı, anoreksi, poliüri, polidipsi oluşabilir. Kedi ve köpeklerde kusma, ve ishal gözlenmektedir. Uzun süreli kullanımlarda Cushing's Sendromu görüldüğü bildirilmiştir. Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda atlarda laminitise neden olabileceği bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Artritis tedavisinde non-steroid antienflamatuar ilaçlarlar birlikte kullanıldığında tedavide additif bir etkileşme söz konusudur ve glukokortikoid dozu azaltılabilir. Anabolik steroidler veya androjenler ile birlikte kullanıldıklarında ödem riski artar.

Efedrinin yanında, aminoglutemid, fenobarbiton, fenytoin ve rifampicin gibi enzim indükleyicileri deksametazonun etkilerini azaltabilir. Atropin ve benzeri antikolineıjik ilaçlar ile birlikte uzun süre kullanıldığında intraokuler basıncı arttırabilirler.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığırlar 21 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben inek sütleri 3 gün ( 6 sağım) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Acil durumlar hariç olmak üzere, diyabet, kronik nefrit, renal hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, osteoperoz ve viremi aşamasındaki viral hastalıklarda kullanılması kontrendikedir.

Gebelikte kullanımı : Laboratuar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda; erken gebelikte verildiğinde fötal anomalilere, gebeliğin son dönemlerinde verildiğinde ise erken doğum yada yavru atmaya neden olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple gebe hayvanlara uygulanmamalıdır. Ancak doğumun başlatılması istenirse gebelere uygulanabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların

ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Kullanımdan sonra eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından uzakta, oda ısısında (15 - 25 oC) saklandığı takdirde raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Ürün ambalajının açılmasından itibaren 1 ay içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 10 ml, 20ml ve 50 ml'lik bal rengi flakonlarda piyasaya arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 28.08.2013

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 10.03.1995 8/723

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No.32 Karaağaç-Çerkezköy/ Tekirdağ Tel: 0282 735 20 00 Faks: 0282 758 16 83

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.