VİTAFORM
Etken Maddeler Kalsiyum Pantotenat | Vitamin B3 (Niasin) | Oksitetrasiklin | Vitamin A | Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin D3 | Vitamin E (Tokoferol) | Vitamin K (Fitonadion)
Farmasötik Grup Antibakteriyel | Vitamin
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Civciv | Güvercin | Hindi | Kanarya | Kedi | Köpek | Kuzu | Muhabbet Kuşu | Ördek | Papağan | Sülün | Tavşan | Tavuk | Tay
Firma Vetaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

VİTAFORM
Oral Çözelti Tozu Sistemik
Antibakteriyel+Vitamin

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

VİTAFORM Oral Çözelti Tozu, hayvanların içme suyuna katılarak verilmeye uygun bir antibiyotik ve vitamin kombinasyonudur. Ürünün etkin maddesi olan oksitetrasiklin HCl, tetrasiklin grubuna bağlı geniş spektrumlu bir antibakteriyel olup, kendisine duyarlı mikroorganizmalarda protein sentezini inhibe eder. Terapötik dozlarda bakteriyostatik yüksek yoğunluklarda bakterisit etkilidir.

Oksitetrasiklinin çok düşük MIC değerlerine bile yüksek düzeyde duyarlı olan bakteriler arasında; gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Brucella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar patojenler (Actinomyces sp., Fusobacterium sp., Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia,) ve Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lar gibi protozoalar bulunur.

Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. Oksitetrasikline karşı direnç kazandıkları için bu bakterilere karşı etkisi değişkendir.

Oksitetrasikline dirençli bakteriler; Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae 'dır.

VİTAFORM Oral Çözelti Tozu, kullanılma sahaları dikkate alınmak suretiyle; hasta hayvanlarda antibakteriyel kullanımından kaynaklanan vitamin açığının karşılanması, sağaltım aşamasında ileri derecede gerekli olan çoğul vitamin desteğinin sağlanması ve nekahat döneminin kısaltılması amaçlarıyla, evcil hayvanlar için yaşamsal öneme sahip 8 esas vitamini uygun oran ve yeterli miktarlarda içerecek şekilde formüle edilmiştir.

Vitamin A: Büyüme, gelişme ve üreme etkinliklerinin sürdürülmesi, immun yanıtların düzenlenmesi, her çeşitten hayvansal verimliliğin optimum ölçülerde artırılması bakımlarından gerkli olan temel mikro besin maddelerinden biridir. Vitamin D3 (kolekalsiferol): Plazma Ca ve P düzeylerini yükselterek, kemiklerin normal mineralizasyonunu, diğer dokulardaki fizyolojik işlevlerin yürütülmesini sağlar. Yumurta kabuğunun sağlamlaştırır. Vitamin B2: Aminoasit metabolizması, transmetilasyon ve transülfürasyon için kesinlikle gereklidir. Riboflavin hemoglobin sentezinde katalizör rol oynamaktadır. Vitamin B12: Büyüme ve verim faktörüdür. Civciv ve piliçler için oldukça gereklidir. Vitamin K3: Protrombin oluşumunu sağlar. Bu yüzden kan koagulasyonu için gereklidir. Kanamayı önler, özellikle barsak hastalıklarında ve parazitlerin sebep olduğu kanamaların tedavisinde önemli yeri vardır. Vitamin E (tokoferol): İntraselüler serbest oksijen radikallerinin şekillenmesini engelleyerek hücresel zarların dayanıklılığını artırır. A vitamininin oksidasyonunu önler ve karaciğerde depolanmasını sağlar. Niasinamid: Karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmasında etkilidir. Büyüme için gereklidir. Kalsiyum pantotenat:. Lipid ve glukoz metabolizmasında etkili olan koenzim A'nın temel bileşenidir.

Oksitetrasiklin hızlı ve yüksek konsantrasyonda emilerek tüm vücuda yayılır ve kandaki yarılanma ömrü 6 - 8 saat arasındadır. Oksitetrasiklin büyük oranda idrarla ve daha düşük oranlarda da safra yoluyla atılır. Bu nedenle üriner sistem rahatsızlıklarında, karaciğer enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik dolaşıma girer.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ürün, suya karıştırılmasından itibaren 5-6 saat içinde tamamen tüketilmelidir. Oksitetrasiklin geniş spektrumlu bir antibakteriyel olduğu için rumen faaliyeti başlamış kuzu ve buzağılarda kullanılması rumen faaliyetlerini bozucu etki gösterebilir. Böyle durumlarda baş gösteren ishallere bağlı aşırı sıvı-elektrolit kaybını karşılayabilmek için ağızdan ve parenteral sıvı-elektrolit desteğinin yapılması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Bütün tetrasiklinlerle sağaltım sırasında sindirim kanalındaki mikrobiyel flora dengesi bozulabilir. Bu gibi durumlarda tetra siklin sağaltımı durdurulmalıdır. Tetrasiklinlerin uzun süreli kullanımlarında, önceden hepatik yetmezliği bulunan hayvanlarda, yağlı hepatik dejenerasyona, genç hayvanların dişlerinde sararmaya neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İki, üç değerli metal tuzlarıyla birlikte kullanıldığında şelat kompleksi nedeniyle tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltırlar. Bu nedenle buzağı ve kuzulara süt ile birlikte verilmemelidir. Süt emmeden en az 2-3 saat önce veya sonra ilaç uygulanmalıdır. Ağızdan uygulanan bikarbonat, kaolin, pektin gibi maddeler de emilimlerini azaltır. Penisilinler ve sefalosporinler gibi betalaktam grubu antibiyotiklerle birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, aminofilin, pentobarbital sodyum, sodyum bikarbonat ve tiyopental sodyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Oksitetrasiklinin sağaltım dozlarının 5 katı yüksek dozları dahi verildiğinde toksisite yaratmaz. İçerdiği vitaminler açısından, aşırı dozlarda ve sık sık kullanılması durumunda aşırı A vitamini yüklenmesi nedeniyle hipervitaminoz olgusu gelişebilir. D3 vitamininin aşırı dozları da kan damarlarında kalsifikasyon oluşumuna neden olabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen kuzu ve buzağı 10 gün, kanatlı ve tavşanlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlacın kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 14 gün süreyle elde edilen yumurtalar tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15°C - 25°C'de, rutubetsiz ortamda, güneş ışığından koruyarak saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 gr ve 100 gr'lık beyaz plastik şişelerde karton kutularda, 500 ve 1000 gr'lık beyaz plastik şişelerde kutusuz olarak piyasaya arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 08.12.2004

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 07.01.1971 3/204

RUHSAT SAHİBİ: VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0 212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ: DAMLA İlaç Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Keyap Çarşı Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul Tel: 0216 420 95 73 Faks: 0216 420 38 82

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.