BA-CYPER %2,5
Etken Maddeler Sipermetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Bavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Ticari Takdim Şekli: 100 ml kutulu,
500 ml kutusuz beyaz HDPE
Bileşimi: 25 mg/ml sipermetrin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Bit ve sineklerin kontrolünde 10 ml'lik tek bir doz yeterlidir.
Gerekli görülmesi durumunda sinek mücadelesinde 5-8 hafta sonra doz tekrarlanabilir.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda bit ve sineklerin kontrolünde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için 10 gün,
Süt için sıfır (0) gündür.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.