CEFANEX
Etken Maddeler Sefkuinom
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

CEFANEX % 5
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibiyotik

BİLEŞİMİ

Beyaz-krem renkli , steril suspansiyonun her ml.si 50 mg Sefkuinoma eşdeğer Sefkuinom sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sefkuinom birçok Gram (+) ve bazı Gram (-) bakteriye karşı etkinlik gösteren , yeni bir üçüncü nesil sefalosporindir . Birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakteriyi içeren geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Penisilinazlara ve Beta - laktamaz lara karşı yüksek dayanıklılık göstermektedir. Etkili olduğu bakteri türleri ;

Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus pyogenes , Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., E.coli , Bacillus spp., Klebsiella spp., Serratia marcescens , Proteus spp., Corynebacterium spp., Citrobacter spp., Clostridia spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Duyarlı bakterilerin hücre duvarı altında yer alan penisilin bağlayıcı proteinlere bağlanarak , bakteri hücre duvarı sentezinin engellenmesi yoluyla etkili olur. Proteinlere bağlanma sonucu bakteri hücresi içinde oluşan yüksek iç osmotik basınç bakterinin erimesine yol açar.

Kasiçi uygulama sonra 1.5-2 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ( 2 mcg / ml ) ulaşır Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%5 ) Parenteral uygulamadan sonra en yüksek yoğunluğun gözlendiği dokular enjeksiyon sahası , böbrek ve karaciğerdir. Sığırlardaki plazma yarı ömrü 2.5 saat civarındadır .Genel olarak değişmemiş halde çoğunlukla idrarla az bir oranda da dışkı ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

• Septisemik mastitislerde meme içi uygun bir antibiyotik ile birlikte kullanılması önerilir.

• Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

• Gebelikte kullanımı : Gebe ineklerde yapılan klinik çalışmalarda sefkuinomun gebelik yönünden güvenli olduğu bildirilmiştir .

Ratlarda ve tavşanlarda yapılan laboratuar çalışmalarında sefkuinom kullanımına bağlı bir teratojenik etkiye ratlanmamıştır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

• Tetrasiklinler , fenikoller ve makrolitlerle birlikte birlikte kullanılmamalıdır.

• Penisinler ile birlikte kullanıldığında sinerjistik etki yapabilir.

• Diğer sefalosporinler ile çapraz duyarlılık vardır.

İSTENMEYEN ETKİLER

• Duyarlı hayvanlarda solunum güçlüğü, dilde şişme , mukozalarda ve deride kızarıklık , kaşıntı görülebilir.

• Diare , dışkıda mukus veya kanama belirtileri gözlenebilir.

• Kasiçi uygulamada enjeksiyon yerinde geçici , lokal , hafif doku reaksiyonu oluşabilir.

• Allerjik hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

• Verilen yüksek doza ve sürenin uzamasına bağlı olarak neurotoksik ve nefrotoksik etkiler , abdominal kramplar , sersemlik ve kaslarda spazmlar oluşabilir.

• Enjeksiyon yerinde deri dökülmeleri ,ve ateş yükselmesine neden olabilir. Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler normale döner.

GIDALARDA ILAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (IKAS): İnek sütü : 1 gün ( 2 sağım ).

Son ilaç kullanımından sonra kasaplık sığırlar 5 gün süreyle kesime gönderilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLARI

• Damariçi verilmez.

• Sefalosporinlere aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

• Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

• Küçük herbivorlarda kullanılmamalıdır.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

• Penisilinler ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon , yutma veya deri teması sonucu ciddi allerjik reaksiyonlara neden olabilirler.Bu yüzden aşırı duyarlı kişilerin ürüne teması sakıncalıdır.

• Temas sonrası deride kaşınma gibi reaksiyonlar görülürse tıbbı müdahale için hekime başvurulmalıdır.

• Yüzde , dudaklarda ve dilde şişme ile nefes darlığı acil tıbbı müdahale gerektiren belirtilerdir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 C) saklanır. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.