Not: Etken madde açıklamalarının Türkçe'ye çevrilme işlemi sürmektedir.
Asetilmetiyonin
Asetilsistein (Acetylcysteine)
Asetohikroksamik Asit (Acetohydroxamic Acid)
Aseton
Asiklovir (Acyclovir)
Asitretin (Acitretin)
Askorbik Asit
Asparaginaz (Asparaginase)
Aspartik Asit
Atenolol
Atipamezol
Atrakuryum Besilat
Atropa Belladona
Atropin Sülfat
Auranofin
Aurotiyoglukoz
Aurum Metallicum
Azaperon
Azatioprin
Azitromisin
A harfiyle başlayan toplam 95 adet etken madde listelendi. Toplam etken madde sayısı: 1212