BİYODUST
Etken Maddeler Permetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Haricen Toz
Hayvanlar At | Sığır
Firma Biyoteknik
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Biyodust Toz Formu

Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit – Akarisit)

Bileşimi: Beyaz renkli bir toz olup, 100 g tozda 0,250 g Permethrin ( % 0,25) içerir.

Farmakolojik Özellikleri: Biyodust Toz besi ve süt sığırlarında ve atlarda, pire, bit kene, ve sineklere karşı haricen serpme toz olarak kullanılan etkili geniş spektrumlu bir dış parazit ilacı olup akarisit ve insektisittir. Permethrin: Formülündeki Permethrin Tip I sentetik bir piretroit insektisitlerden biridir. Doğal piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehri olarak etki eder. Diğer sentetik piretroitler gibi Permethrin’in en önemli ve dikkat çekici özelliği insekt parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yere serici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu guruptaki insektisitler önemli lipofilik niteliğe sahiptir. Böylece parazit insektlerin lipoid moleküllerince zengin kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşırlar. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki yönlü olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel sinir ganglionlarına tutunarak parazit’in bütün etkinliğini bloke ederler. Diğer yandan da bir çeşit sinir zehri gibi davranarak insekt parazitlerin sinir sistemini uyarmak suretiyle dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvülsiyon, genel felç durumu, koma ve ölüm meydana getirirler. Üçüncü kuşak piretroitler gibi Permethrin geniş bir dış paraziter spektrumuna sahiptir. Etki alanına giren dış parazit çeşitleri arasında mera ve mesken keneleri, sokucu ve emici bit türleri, pireler, kan emici böcekler vardır. Söz konusu dış parazitler her dönemdeki yaşam dönemlerini oluşturan ortamlarda insektisidal etkinliğe bağlı olarak ovisidal etkinlikte gösterir.

Toksisite: Bütün piretroitler gibi Permethrin de güvenli bir ektoparaziterdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nın sınıflandırmasına göre toksisite sınıfı II dir. Memelilerdeki toksisite mekanizması parazitlerde anlatıldığı gibidir.

Kullanım Sahası/Endikasyonlar: Biyodust Toz, süt ve besi sığırlarında, atlarda, aşağıdaki dış parazitlerle mücadelede pire, bit, kene ve sineklere karşı kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Biyodust Toz tabloda belirtilen dozlarda hayvanın başından başlayarak boynuna kulak içine, sırt ve karın kısmına, bacakların iç kısmına ve kuyruk kısmına olmak üzere hayvanın bütün vücuduna serpilir ve eldivenli el veya bir fırça ile kıl ve tüylerin aksi istikametine fırçalanarak yayılır.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Uyarılar: Hayvanların Biyodust Toz ile ilaçlanmasından sonra ilacın etken maddesi uzun süre hayvanın üstünde kalır ve yeniden larva oluşumunu önler. Bu süre 10 gündür. Gerekirse 10 gün sonra tekrarlanır. Toksisitesi nispeten düşüktür. Hayvan üzerine haricen uygulanması, etken madde yoğunluğunun düşük olması ve deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef türlerde toksisite riski düşüktür. Etkin bir paraziter mücadele için Veteriner Hekim’in önerileri doğrultusunda program uygulayınız. Paraziter enfestasyondan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir. Uygulama sırasında ürünün hayvanın gözüne bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmeleri önlenmelidir.

İstenmeyen Yan Etkiler: Seyrek olarak ilacın tatbikatını izleyen 48 saatlik süreç içinde bazı sığırlarda hafif huzursuzluk belirtileri gözlenebilir, bunun yanı sıra kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetleri meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır. Bildirilen dozun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Organik fosforlu bileşikler piretroitlerin hidrolizini yavaşlatır veya önlerler ki bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırır. Diğer piretroitler ilaç etkinliğini arttırır.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot: Muhtemel zehirlenme durumlarında kullanılabilecek spesifik bir antidotu yoktur. Cilde bulaşma var ise bol su ile yıkanır. Bradikardi ve hipotansiyon durumlarında Atropin yararlıdır. Deri yolu ile uygulamada Permethrin’in toksisitesi düşüktür.

Gıdalardaki İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar:

İlaç kalıntı arınma süresi: (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen hayvanlarda ilaç kalıntı arınma süresi 7 gündür. Bu süre geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt ineklerinde ise sütlerin ilaç kalıntı arınma süresi 3 gündür.

Kontrendikasyonlar:

7 günlükten küçük buzağılara uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine uygulama haricinde bir yolla (göz, ağız, vs…) uygulanmaz. Kedilerde kullanımı kontraendikedir.

Gebelikte Kullanım: Doğumuna 28 günden az kalan gebe hayvanlarda kullanılmaz.

Genel Uyarılar:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Balıklar için toksiktir.

Uygulayıcının Alması Gereken Tedbirler:

Biyodust Toz Uygulamadan sonra eller ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımları sabunlu su ile yıkanır, elbiseler çıkarılır. Mümkünse koruyucu elbise ve eldiven giyilir. Uygulama sırasında bir şey yenip içilmez.Sigara içilmez. Uygulama iyi havalandırılmış yerlerde yapılmalıdır. Bilhassa göze ve deriye bulaşma olduğunda bulaşık yerler hemen bol su ile yıkanmalı, yanlışlıkla ve kaza sonucu ağızdan alındığında en kısa sürede prospektüs ile doktor’a başvurulmalıdır.

Uygulayıcıda Görülmesi Muhtemel Zehirlenme Belirtileri:

Uygulayıcılarda yüzde yanma hissi veya kaşıntı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bitkinlik hali diyare, solunum alerjisi gibi arazlar görüldüğünde hiç vakit geçirilmeden doktora götürülmelidir. Ayrıca bazı uygulayıcılarda parestezi, kalp çarpması, bulanık görme, terlemenin artması gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

Oda ısısında muhafaza edilir. Doğrudan güneş ışığından ve 40 C’nin üzerindeki sıcaklıklardan korunmalıdır. Kendi ambalajı içinde, kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Ticari Takdim Şekli: 100 g’lık, 500 g’lık ve 1000 g’lık ambalajlarda.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.