BEERAZ
Etken Maddeler Amitraz
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Arı
Firma Santavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

 

Beeraz
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Bileşimi: Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden, formamidin grubu, non-sistemik bir akarisit ve insektisittir. Etkisini oktopamin reseptörleri ile monoaminooksidaz enzimlerini inhibe etmek ve alfa-adrenerjik resöptörleri uyarmak suretiyle gösterir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Beeraz Arı Kovanı Şeridi; Varroa destructor adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

Beeraz KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Veteriner hekimi tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.

Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi için: 1-5 çerçeve için 1 arı kovanı şeridi, 6-10 çerçeve için 2 arı kovanı şeridi kullanılır. Şeritler 4-6 hafta boyunca kovanda bırakılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir.

Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

Beeraz İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Beeraz, diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır. Amitrazın toksikolojik etkisi, bakır tuzlarının varlığında artmakta ve terapötik aktivitesi piperonyl butoxide varlığında azalmaktadır. Bu maddelerden herhangi birinin ürünle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Amitraz, asitlerle geçimsizdir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Özel bir antidotu yoktur. Önerilen dozdan 1,5 kat yüksek dozların 8 hafta boyunca uygulanması esnasında arı ölümlerinde hafif bir yükselme görülebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte Önerilen dozdan 5 kat yüksek dozların 6 hafta boyunca uygulanması. Aşırı sıcak havalarda kolonilerde salkım oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Beeraz İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız. Amitraza dirençli kolonilerde kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.
Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200x20x1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.