SEF 500 MG TABLET (Beşeri İlaç)
Etken Maddeler Sefaleksin (Cephalexin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Tablet
Hayvanlar
Firma
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Formülü:

Her film tablet, 500 mg-1 g sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.
Her 5 ml süspansiyon, 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;
Üst solunum yolu enfeksiyonları 
Alt solunum yolu enfeksiyonları 
Otitis media 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 
Kemik ve eklem enfeksiyonları 
Genitoüriner sistem enfeksiyonları 
Endokardit 
Septisemi 
Dental enfeksiyonlar

Kontrendikasyonları:

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Kısmi çapraz alerji nedeniyle, penisilinlere aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde süperenfeksiyon oluşma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluklarında SEF azaltılmış dozlarda kullanılmalıdır. Gebelikte kullanım kategorisi B'dir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teratoien etkisi görülmemiştir. Gebe insanlarda kontrollü çalışma yoktur. Gerekli durumlarda doktor kontrolü altında kullanılabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal yan etkiler: Diyare (tedaviyi yarıda bıraktıracak kadar ciddi olanı nadirdir), bulantı, kusma, karın ağrısı ve dispepsi. 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker, anjiyoödem ve nadiren eritema mültiform görülebilir. 
Diğer: Eozinofili, nötropeni, trombositopeni ve SGOT ve SGPT de geçici artışa neden olabilir.

İlaç etkileşimleri:

Aminoglikozidlerle birlikte kullanımında, nefrotoksisitede artış olabilir. Kolestiramin ile birlikte kullanımında emilimi azalabilir. Canlı tifo aşısı ile etkileşebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde: Günde 1-4 g lık dozlar 6-12 saat aralıklarla verilebilir. Streptokokal farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile komplikasyonsuz sistit tedavisinde, 12 saatte bir 500 mg-1g lık doz çoğu zaman yeterlidir. 
Çocuklarda: Genellikle uygulanan günlük doz, 6-12 saatlik eşit aralıklarla 25-50 mg/kg dır. Streptokokal farenjit ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde, 1 yaşın üstündeki çocuklarda günlük total doz 12 saatlik aralıklarla uygulanabilir. Bu dozlar çok ciddi enfeksiyonlarda bir kat artırılabilir. Otitis media tedavisinde günlük doz 75-100 mg/kg olarak 6-8 saat arayla uygulanmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında SEF tedavisine en az 10 gün devam edilmelidir. 

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler
Genel destek tedavisi önerilir. Hastanın hematolojik, renal ve hepatik fonksiyonlarının stabil olana kadar izlenmesi gerekir. Doz aşımı durumunda hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkili değildir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.