AVİPROL - K
AVİRON
AVİSOL
AVİSPRAY
AVİT-K
AVİTAYLO %30
AVİTRİMAZİN
AVROMEC
AVROMEC – FAC
A harfiyle başlayan toplam 184 adet ilaç listelendi. Toplam ilaç sayısı: 1701