ADİLJİN
Etken Maddeler Metamizol
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antiromatizmal
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Sanovel
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ADİLJİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Nonsteroid Antienflamatuar, Antiromatizmal

BİLEŞİMİ

ADİLJİN Enjeksiyonluk Çözelti, steril, berrak hafif sarı renkli, kokusuz, akışkan bir çözelti olup, beher ml'de 500 mg metamizol sodyum ve prezervatif olarak 0,015 ml benzil alkol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ADİLJİN Enjeksiyonluk Çözelti' nin etkin maddesi olan metamizol, güçlü analjezik, antipiretik, spazmolitik, antiromatizmal ve antienflamatuar etkiye sahip bir pirazolon türevidir. Metamizolün etki mekanizması etkinliğine göre farklılıklar gösterir. Analjezik etkisini merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilgili merkezlerin uyarı eşiğini yükselterek gösterir. Düz kaslar üzerindeki spazm çözücü etki ise otonom merkezlerin uyarılması sonucu ortaya çıkar. Böylece metamizol, peristaltik hareketleri azaltmak suretiyle düzenleyici etki yaparak, bağırsak hareketlerini tümüyle durdurmadan, fizyolojik işlevin uyarılmasını ve düzelmesini sağlar. Metamizolün antipiretik etkisi, yine otonom sinir sistemiyle ilgili olarak, çevresel damar genişlemesiyle ısı kaybının artması temeline dayanır. Bu etki özellikle ateşli hastalıklarda belirgin şekilde görülür. Antiromatizmal ve antienflamatuar etkileri ise yangılı dokulardaki kan dolaşımında gerçekleştirdiği değişimlerden kaynaklanır. Aynı şekilde damar geçirgenliğinin ve buna paralel olarak eksudasyonun azalması ile birlikte bölgesel sıvı içeriğinin hızla emilmesinin bu etkilerde payı vardır. Metamizol, parenteral uygulamayı takiben hızla emilir ve aktif metaboliti olan 4- metilaminoantipirine dönüşür. Bu aktif metabolitin yarı ömrü 2,6-3,5 saat arasındadır, karaciğerde metabolize olarak büyük ölçüde idrarla atılır.

 ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kemik iliği ve kan yapım fonksiyonları sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Uzun süreli kullanımlarda agranülositoz ve lökopeni görülebileceğinden, bu tür bir uygulama gerektiğinde hayvanların kan tablosu izlenmelidir. Yarış atlarında yarıştan 5 gün önce ve 5 gün sonra kullanılmamalıdır. Lokal deri reaksiyonlarına yol açabileceğinden, deri altı uygulamadan kaçınılmalıdır. Bütün yoğun çözeltilerde olduğu gibi, damar içi uygulama yavaş yapılmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Metamizolün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sağaltım dozlarında bile etçillerde bulantı ve kusmaya neden olabilir. MSS ve kardiovasküler sistem üzerindeki etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, metamizol tatbiki sırasında kanama eğilimi artar. Sürgün, uyuşukluk, öfori, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir. Enjeksiyon yerinde geçici olarak yangı ve şişkinlik yapabilir. Herhangi bir şekilde şişkinlik olduğu takdirde sıcak pansuman uygulanır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Klorpromazin, fenilbutazon ve barbituratlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Salisilik asitle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozlar uygulandığında konvulsif nöbetlere yol açabilir. Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan ineklere uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Kedilerde kullanılmamalıdır. Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple, kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25°C arasındaki oda ısısında ve kuru bir yerde muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 4 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20, 50 ve 100 ml'lik amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.