NOVAVİT
Etken Maddeler Lidokain (Lokal) | Metamizol | Vitamin B1 (Tiamin) | Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | Vitamin B6 (Piridoksin)
Farmasötik Grup Analjezik | Antienflamatuar | Antipiretik | Antiromatizmal | Spazmolitik | Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Tay
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

 

NOVAVİT
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar + Vitamin

BİLEŞİMİ

Kırmızı etiketli flakon; 

Kırmızı renkli, berrak bir çözelti olup her 10 ml’de:

Vitamin B1                                 1 000 mg
Vitamin B6                                    100 mg
Vitamin B12                                     4 mg   
Lidokain HCl                                 150 mg   içerir.

Beyaz etiketli  flakon;

Açık sarı renkli, berrak bir çözelti olup 10 ml içerisinde

Metamizol                    5 000 mg    içerir.

Karışımın her 1 ml’si;

Vitamin B1                         50 mg

Vitamin B6                          5 mg

Vitamin B12                      0.2 mg 

Lidokain HCl                      7.5 mg  

Metamizol                         250 mg    içerir.    

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Metamizol, bir pirazolon türevi olan piramidon molekülünün değiştirilmesi ile elde edilmiştir. Analjezik, spazmolitik, antipiretik, antiromatizmal etkinliğe sahip olup kas içi yol ile uygulanan ilaç hızlı bir şekilde emilerek ağrı kesici etkinliğini  MSS’deki ağrı merkezlerini etkileyerek ağrı eşiğini yükseltmek suretiyle gösterir. Otonom sinir sistemini etkileyerek ısı kaybını arttırarak ateşi düşürür ve otonom merkezleri uyararak düz kaslarda oluşan spazmı çözer. Antienflamatuvar etkisini de; yangılı bölgedeki damar geçirgenliğinin azalması ve buna bağlı olarak da eksudasyon azalması ve bölgesel sıvı içeriğinin hızla emilmesinin sağlanması şeklinde gösterir. Metamizol’ün plazma yarı ömrü çok kısadır, metabolitleri plazma proteinlerine bağlanmaz. Uygulanan dozun büyük kısmı metabolitleri halinde idrar ile atılır.

Vitamin B1 (Tiamin), suda çözünen ve karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan ve eksikliğinde ciddi neuro-musküler belirtilere (insanlarda beriberi gibi) neden olan pirimidin ve tiazol çekirdeğinden oluşan organik bir maddedir. Kas içi uygulamada hızla emilir. Geniş bir şekilde bir çok vücut dokusuna yayılır. Değişmemiş veya metabolitleri halinde idrarla vücuttan atılır.

Vitamin B6 (Pridoksin), suda çözünen vitaminlerden olan pridoksin, aminoasit metabolizmasının yanı sıra karbonhidrat ve yağ metabolizmasında da rol alır ve aynı zamanda hemoglobinin şekillenmesi için de gereklidir. Pridoksin emildikten sonra, 4-pridoksit asit ve diğer inaktif metabolitlerine karaciğerde çevrilerek idrarla vücuttan atılır.

Vitamin B12 (Siyanokobalamin), suda eriyen bir vitamin olup kas içi yolla verildiğinde uygulama yerinden iyi emilir. Hayvan vücudunda ara metabolizmada rol alır ve normal gelişme ve beslenme, kan şekilli hücrelerinin şekillenmesi, epitel hücreler de dahil tüm hücrelerin gelişmesi ve çoğalması, sinir dokusunda miyelin sentezi ve bütünlüğünü koruması ve bazı yardımcı enzimlerin (süksinil ko-enzim A gibi) sentezi için gereklidir. Vücuttan çoğunlukla idrarla atılır.

Lidokain HCl, sempatik sinirleri bloke ederek lokal anestezik etkinlik gösterir. Çoğunlukla karaciğerde metabolize olarak idrardan metabolitleri ve çok az bir kısmı da değişmemiş olarak atılır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Metamizol’ün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sağaltım dozlarında bile etçillerde bulantı ve kusmaya neden olabilir. MSS ve kardiovasküler sistem üzerine etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, Novavit tatbiki sırasında hayvanlarda kanama eğilimi artar.

Sürgün, uyuşukluk, öfari, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir.

Enjeksiyon yerinde geçiçi olarak yangı ve şişkinlik yapabilir. Herhangi bir şekilde şişkinlik olduğu taktirde sıcak pansuman uygulanır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenilbutazon ve barbiturat gibi anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır. Keza klorpromazin HCl ile hipotermiye neden olabileceğinden beraberce kullanılmamalıdır. Salisilik asitle birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Yarış atlarında yarıştan 5 gün önce ve sonrası süre içinde kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Plasentadan geçerek fötusta solunum depresyonuna sebep olabileceği dikkate alınmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Flakonları oda ısısında (15-25 °C) ve ışıktan koruyarak  saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Novavit, 10 +10 ml, 25 + 25 ml ve 50 + 50 ml’lik beyaz ve kırmızı etiketli olmak üzere 2’şer adet amber renkli flakon içeren karton kutularda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 23.11.2011

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 19.06.2003 – 12/029

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok  No: 290   34670         İkitelli / İSTANBUL  

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.