DEVALJİN
Etken Maddeler Metamizol
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Dana | Köpek | Sığır | Tay
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

DEVALJİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

DEVALJİN Enjeksiyonluk Çözelti, her ml'de 0.5 g Metamizol Sodyum içeren, karakteristik kokulu, renksiz, berrak bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DEVALJİN Enjeksiyonluk Çözelti, bir pirazolon türevi olan piramidon molekülünün değiştirilmesi ile elde edilmiş non-steroid bir antienflamatuvardır. Evcil hayvanlarda her türlü ağrı ve sancı durumlarında parenteral kullanılan analjezik, spazmolitik, antipiretik, antiromatizmal ve genel sedatif etkili bir preparattır. Merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilgili merkezlerin ağrı algılama eşiğini yükseltmek suretiyle analjezik etki gösterir.

Otonom merkezleri uyararak antispazmodik etki oluşturur. Dolayısıyla peristaltik hareketleri azaltır, fakat tümüyle durdurmaz. Böylece barsak perstaltik hareketleri düzenlenmiş olur. Yine otonom sinir sistemi ile ilişkili olarak, periferik damarlarda dilatasyon sonucu ısı kaybı oluşturarak antipiretik etki oluşturur. Yangılı bölgede damar geçirgenliğini azaltıp, bölgedeki sıvı içeriğinin emilimini hızlandırarak antiromatizmal etki gösterir. Metamizol sodyum uygulama yerinden kolayca ve hızla emilir. Suda kolay çözünür olması yoğun çözeltiler halinde paranterel uygulama olanağı sağlar. Metamizol çabuk metabolize olur, hidrolize uğrar. Metabolitlerinden hiçbiri plazma proteinlerine yaygın bir şekilde bağlanmaz. İlaç uygulandıktan sonra dozun büyük bir kısmı(%90'dan fazlası) idrarla metabolitlerine dönüşerek atılır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Metamizolün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. MSS ve kardiovasküler sistem üzerine etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kemik iliği ve kanla ilgili problemi olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.

Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, uzun süreli uygulamalar sonucunda hayvanlarda kanama eğilimi artar.

Enjeksiyon bölgesinde geçici olarak yangı ve şişkinlik yapabilir. Şişkinlik olduğu takdirde sıcak pansuman uygulanır.

Sürgün, uyuşukluk, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız

yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir.

Aşırı duyarlılık halinde kılsız alanlarda ürtiker ve kızarıklıklar görülür.

Metamizole aşırı duyarlı hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir. Atropin ile müdahale edilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER VE ÖNLEMLER

Aşırı doz halinde ağız kuruluğu, taşikardi, terlemenin ve gastrointestinal faaliyetin azalması dikkati çeker. Nadir olarak konvulsiyonlar görülür. Atropin ile müdahale edilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

NSAID sınıfındaki diğer ilaçlarla (fenilbutazon, salisilik asit, flunixin meglumine ) antihistaminikler ve barbituratlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır 12 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Sindirim sisteminin mekanik tıkanmalarında öncelikle tıkanmanın giderilmesi yönünde önlem alınmalıdır.
Yarış atlarında yarıştan beş gün önce ve beş gün sonra kullanılmamalıdır.
Kardiyovasküler bozukluğu olan ve yaşlı hayvanlarda dikkatle uygulanmalıdır.
Kan tablosunda bozukluk gösteren hayvanlarda tedavi sırasında kan sayımı yapılması önerilir.
Gebelikte kullanım: Nadiren bazı hayvanlarda metamizolün plasentadan geçerek fötusta solunum depresyonuna sebep olabileceği dikkate alınmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Metamizole aşırı duyarlı olduğu bilinen insanların ürünle temasında dikkatli olunmalı ve deriye teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan uzakta, kuru ortamda, 15-25 °C'de saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA

Kullanılmayan ambalajlar usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20 ml, 50ml ve 100 ml'lik bal rengi flakonlarda piyasaya arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 13.06.2013

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 03.06.1971- 3/ 217

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul

Tel: 0212 692 92 92 Fax: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A.Ş. Ulus Mah. Ankara Cad. No:2 Kartepe-Kocaeli Tel: 0 262 317 88 00 Faks: 0 262 317 88 31

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.