OXAZAC
Etken Maddeler Oksfendazol | Oksiklozanid
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Dana | Düve | Koyun | Kuzu | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

OXAZAC
Oral Tablet
Veteriner  Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Oxazac Oral Tablet; açık krem renkli, ortası çentikli bir tablettir. Her tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER  

Oxazac  Oral Tablet’in etkin maddelerinden olan Oksfendazol bir benzimidazol bileşiğidir. Oksfendazol diğer benzimidazol bileşikleri gibi fumarat redüktaz enzimini inhibe eder ve parazitlerin enerji üretim metabolizmaları bozulur. Fumarat redüktaz etkinliğinin engellenmesi, ATP şeklinde  enerji üretimini de inhibisyona uğrattığından  kullanılabilir enerji kalmaz ve parazit ölür.

Oksfendazol oral yolla verildikten sonra sindirim kanalından çok az emilir. Oksfendazol gevişenlere ağızdan verildiğinde  6 saatte plazmada doruk yoğunluğa ulaşır ve yarı ömrü yaklaşık 6 saat kadardır. Aktif madde ve metabolitlerin  vücuttan atılımları yavaştır. % 26 oranında idrarla, % 63 oranında  dışkı ile atılır.

Diğer etkin madde olan Oksiklozanid salisilanid  türevi bir antihelmintiktir. Parazitlerde oksidatif-fosforilasyon zincirini kırarak enerji metabolizmalarını bozmak suretiyle etkinlik gösterir. Ağızdan verildikten sonra sindirim kanalından iyi emilir; karaciğer, böbrek ve barsaklarda yüksek yoğunluklarda bulunur ve glukoronid bileşiği halinde vücuttan başlıca safrayla atılır.

Nematod yumurtaları üzerinde ovisid etki göstererek, Fasciola türlerine de hücresel düzeyde oksidadif fosforilasyon mekanizmalarını bozarak etki eder. 

T. colubriformis, Ostertagia sp. ve Haemonchus sp.  türlerinde  benzimidazol grubu antihelmintiklere karşı  dirençli suşlar gelişebilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.
Sağaltımda, uygulamanın 1- 2 ay sonra tekrarlanması önerilir.
Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılarak ve ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8 - 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.
Zayıf kondüsyonlu ve parazit invazyonu olan hayvanlarda doz ayarlaması iyi yapılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Tedavi dozlarında dahi hayvanlarda 1-2 saat içerisinde geçen durgunluk, diare, sık defekasyon, ürinasyon, hafif nefes darlığı, hipotansiyon ve iştahsızlıklara neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Oksfendazol, bromsalan bileşikleri (dibromsalan ve tribromsalan’ın eşit miktardaki  karışımından olan hilomid gibi) ile birlikte kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılması durumunda, sığırlarda abortlara ve koyunlarda da ölüme neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTU

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg c.a. ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm  şekillenebilir. Sığırlarda ise  30 mg/kg c.a.  dozda uygulandığında ise bazı zehirlenme belirtileri  ortaya çıkabilir.

Terapötik dozun çok üzerinde verildiğinde verilen miktara bağlı olarak iştahsızlık, depresyon, ataksi, hızlı solunum, hareketlerde inkoordinasyon, salya artışı ve spazm görülebilir. Müdahale klinik semptomlara göre yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün  (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal  koyunlarda kullanılamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmaz.

Gebelikte kullanım: Oksfendazol diğer benzimidazoller gibi teratojenik etki potansiyeli taşıdığından gebeliğin ilk 1/3’ünde bulunan ve doğumuna 1 ay kalan hayvanlara uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25 °C) ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 10, 50 ve 100 tabletlik beşli alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 22.02.2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 01.11.2007/19-016

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.