ZELENSİN
Etken Maddeler Levamizol |
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Sanovel
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ZELENSİN
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Zelensin Oral Tablet; bej renkli, oblong ve iki tarafı çentikli olup beher tablette 375 mg levamizol HCl ve 750 mg oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Zelensin’in bileşimindeki levamizol HCl imidatiyazol türevi ve tetramizolün L-izomeri olan antinematodal bir ilaçtır. Sığır ve koyun akciğer ve mide-bağırsak kıl kurtları, askaritler, göz kurdu ve şeritlere karşı etkilidir. Oksiklozanid ise fasciolasidal aktiviteye sahip , karaciğer kelebeklerinin ergin şekillerine karşı etkili olan bir ilaçtır. Levamizol HCl oral yolla alındığında sindirim kanalından hızla emilir, bütün vücuda dağılır ve etkili yoğunluğunu 5 gün boyunca korur. Oksiklozanid ise oral yolla alındığında iyi emilir ve sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde yüksek yoğunluklarda birikir. Levamizol HCl’ün ruminantlarda ve tek mideli hayvanlarda %40’lık kısmı 12 saat içerisinde idrarla atılır. Oksiklozanid de, büyük ölçüde idrarla ve safra yoluyla aktif glukuronid metaboliti olarak vücuttan uzaklaştırılır. Yüksek dozlarda parazitlerin larva formlarına da etkilidir. Zelensin’in bileşimindeki levamizol HCl, parazitlerdeki kolinesteraz enzimini inhibe ederek asetilkolin birikimine neden olmakta ve sonuçta muskarinik ve nikotinik etkilerin daha belirgin olmasına neden olarak paraziti felce uğratmaktadır. Levamizol HCl aynı zamanda yüksek yoğunluklarda fumarat redüktaz enzimini de inhibe ederek karbonhidrat metabolizmasını bozmaktadır. Oksiklozanid ise, diğer salisilanilidler ve substitüe olmuş fenol bileşiklerinde olduğu gibi oksidatif fosforilasyonu önleyici bir ajan olarak etkir. Her iki ilacın uygun kombinasyonu, sindirim sistemi ve akciğerlere yerleşen helmintlerin büyük bir çoğunluğuna karşı geniş bir etki spektrumu sağlar.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

  • Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.
  • Sağaltımda, uygulamanın 1-2 ay sonra tekrarlanması önerilir.
  • Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılması; ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
  • İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Levamizole bağlı olarak, nadiren baş dönmesi ve kusma gözlenebilir. Tekrarlayan dozlarda ateş, kas ağrısı ve deride isilik benzeri allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Koyunlara 45 mg/kg c.a. dozda verildiğinde köpüklü salivasyon ve kas titremeleri oluşur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Levamizol kolinesteraz inhibitörü olduğu için organik fosforlu kolinesteraz inhibitörleri, fenotiyazinler, tetrahidropirimidinler, dietilkarbamazin, kloramfenikol ve prokainle birlikte kullanılmamalıdır. Levamizol ile yapılacak sağaltımlardan 14 gün önce ve 14 gün sonra organik fosforlu insektisit bileşiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg c.a. ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm şekillenebilir. Sığırlarda ise 30 mg/kg c.a. dozda uygulandığında ise bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır. Doz ayarlaması iyi yapılmalı ve tedavi dozunun 3-4 katının toksikasyona neden olabileceği dikkate alınmalıdır. Hasta, güçsüz ve zayıf hayvanlarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün geçmeden sığırlar ve 21 gün geçmeden koyunlar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan sığır ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Levamizol’ün organik fosforlu bileşiklerle birlikte kullanımı kotrendikedir. Bu sebeple Zelensin Oral Tablet uygulamasından 14 gün önce ve 14 gün sonra organik fosforlu bileşikler kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR.

Kullanım sırasında eldiven giyilmeli, kullanım sonrasında eller iyice yıkanmalıdır. İlacı uygulayan az sayıdaki insanda duyarlılık reaksiyonu gözlenebilir. Cilt ve göze temas ettirilmemeli, teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kullanım sırasında bir şey yiyip içilmemeli, sigara içilmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Levamizol atlarda 20 mg/kg c.a. dozunda ölüme yol açabileceğinden bu hayvanlarda kullanılmaması veya dikkatli olunması gereklidir. Irk ve sürü duyarlılığı nedeniyle keçilerde zehirlenmeler ve ölüm oluşabilir. Kedi ve köpeklerde ölüme sebep olabilecek şekilde zehirlidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15 - 30 °C arasındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10 ve 100 tabletlik karton kutu içerisinde alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda sunulmaktadır. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.