BAYMIZOL TABLET
Etken Maddeler Levamizol | Triklabendazol
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Bayer
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

Açık pembe renkli ve iki kırılma noktası olan her bir Baymizol tableti 600 mg triklabendazol ve 375 mg levamizole eşdeğer 441 mg levamizol HCI ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Baymizol Oral Tablet benzimidazol grubu antihelmintiklerden triklabendazol ve imidatiyazol grubundan levamizol ihtiva eder. Bu kombinasyon sığır ve koyunlarda mide, bağırsak ve akciğer nematodları ile karaciğer kelebeği Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica'ya karşı etkilidir.

Triklabendazol, karaciğer trematodlarının ergin ve gençlerine etkilidir, parazitlerin fumarat redüktaz enzimlerini inhibe ederek karbonhidrat metabolizmalarını bozar ve ölümlerine neden olur. Oral uygulamadan sonra ortalama 8-24 saat içinde serumda maksimum konsantrasyona ulaşır, daha çok karaciğerde yoğunlaşır ve metabolize olur. Metabolitleri siilfon, sülfoksit ve keton şeklinde hayvan türüne göre değişen oranlarda yüksek miktarda dışkı ile atılır. Uygulamayı izleyen 10'uncu günün sonunda verilen dozun tamamına yakını; büyük ölçüde dışkı ile az miktarda idrarla vücuttan atılır. Levamizol, tetramizolün bir levo-S izomeridir ve mide bağırsak, akciğer kıl kurtlarına etkili bir antihelmintiktir. Etkisi pirantelinkine benzer şekilde olup; helmintlerin kasları ve gangliyonlarının sürekli uyarılması sonucu oluşan felç ile birlikte fumarat redüktazın faaliyetinin engellenmesine dayanır. Oral uygulama sonrası sindirim kanalından hızla emilerek 1-2 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır ve tüm vücut kesimlerine dağılır. Vücutta büyük ölçüde biyotransformasyona uğrar. Plazma yarı ömrü 4-6 saat arasındadır. Vücuttan atılımı büyük ölçüde dışkı ile kalanı da idrar ile gerçekleşir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Baymizol Oral Tablet sığır ve koyunlarda karaciğer trematodlarından Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica'nın ergin ve gençlerine, mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtlarına karşı kullanılır. Başlıca etkili olduğu parazit türleri şunlardır: Karaciğer kelebekleri (genç ve ergin dönemleri): Fasciola hepatica, F. gigantica. Mlde-bağırsak kıl kurtları ve yuvarlak kurtlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., Chabertia ovina. Göz paraziti: Thelazia sp. Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus sp. (özellikle D. filaria)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Baymizol tabletleri veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece, sığır ve koyunlarda her 50 kg canlı ağırlık için 1 tablet oral yolla uygulanır. Bu doz, farmakolojik olarak 12 mg/kg CA triklabendazole ve 7,5 mg/kg CA levamizole tekabül eder. Önerilen doz, ergin ve 1 haftalıktan itibaren genç Fasciola sp. ile mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtlarının eliminasyonu için yeterlidir. Triklabendazol dozu her kg canlı ağırlık için 15 mg'a çıkartıldığında 1 günlük genç Fasciolalar da elimine edilir. Bu doza ulaşmak için ortalama 50 kg CA'a 1 1/3 tablet uygulanır.

Tabletler elle veya bir tablet maşası ile dilin kaidesine bırakılarak bol su verilerek yutturulur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

İlkbaharda hayvanlar meraya çıkarılırken ve son baharda meradan döndükten sonra yılda iki uygulama yapılması tavsiye edilir, bu parazitlerin yaşam döngüsü göz önüne alındığında özellikle açık işletmeler için etkili bir paraziter mücadele sağlar.

Zafiyet geçiren, ağır stres altında, hasta hayvanlara uygulama yapılırken doza dikkat edilmelidir. Yapılacak diğer bir uygulama en erken 3 hafta sonra olmalıdır. Sığır ve koyunların periyodik olarak antihelmintik ilaçlar ile ilaçlanmaları, et, süt ve yapağı kalitesi gibi verim artışı sağlar.

Özellikle koyunlara tabletler verildikten sonra, çok kolayca tabletlerin tamamını ya da, bir kısmını ağızlarından atabilirler. Bu nedenle yeterince su verilerek tabletleri yutmalarına yardımcı olunur ve tabletleri yuttuklarından kesin emin olunur. Su verilirken ya da ilaç verilirken koyunların dilleri tutulmaz.

İSTENMEYEN ETKİLER

Sığır ve koyunlarda tavsiye edilen sağaltım dozlarında oral yolla kullanıldığında önemli bir yan etkisi yoktur. Hafif nefes darlığı, hipotansiyon ve ürinasyon gibi yan etkileri geçici olup bir iki saat içinde kendiliğinden kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

•   Piperazin tuzları ile antagonistik etki nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.

•  Tetrahidroprimidinler (pirantel ve morantel tuzları) ile birlikte kullanılması toksisite artışına yol açabilir.

• Nikotinik etkileri nedeniyle organik fosforlu bileşiklerle (triklorfon, diklorvos, vs), fenotiyazinler, dietilkarbamazin, prokain ve fenikollerle birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında bulantı, kusma, kas titremeleri, çırpınmalar, solunum güçlüğü, kalp atım hızında yavaşlama, hipotansiyon, ürinasyon, yere uzanma ve solunum yetmezliği ve ölüm gözlenir. Triklabendazol ise daha güvenlidir. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Sağaltım süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime gönderllmemelldlr. İnsan tüketimi İçin süt elde edilen sağmal sığır ve koyunlara uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

•  Levamizol veya triklabendazole aşırı duyarlılık gösteren hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•  Böbrek yetmezliği bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

•  Sütçü ırktan genç hayvanlar ve yeni doğmuş yavrularda kullanılmamalıdır.

•  Organik fosforlu bileşiklerle birlikte kullanımı levamizole bağlı olarak kontrendikedir. Bu nedenle ilaç uygulamasından 14 gün önce ve 14 gün sonra organik fosforlu bileşikler kullanılmamalıdır.

•  Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

Gebelikte kullanım: Triklabendazol ve levamizolün önerilen dozlarda gebelik yönünden güvenli olmalarına rağmen, benzimidazol türevlerinin gebeliğin ilk 1/3'lük dönemindeki teratojenite tehlikesi göz önünde bulundurulmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

ilacı uygularken yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Teması halinde derinizi, ellerinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlacı uygulayan az sayıdaki insanda duyarlılık reaksiyonları (idiosinkrazi) görülebilir. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır. 15-25°C'de ve direkt güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

•   Levamizole bağlı olarak, ırk ve sürü duyarlılığı sebebiyle keçilerde normal dozlarda bile zehirlenmeler ve ölüm görülebilir.

•   Levamizol, atlar için son derece tehlikeli olup 20 mg/kg CA dozda bile ölüme yol açabilir.

•   Kedi ve köpeklerde ölüme sebep olabilecek şekilde zehirlidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 5 tabletlik blisterlerde (Alüminyum+PVDC), 2 blister, 4 blister ve 10 blister (10 tablet, 20 tablet ve 50 tablet) olarak piyasaya takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.