VET-EXFO
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Süspansiyon
Hayvanlar Sığır
Firma Vet-Hek
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

VET-EXFO
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ: VET-EXFO Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz - krem renkli, kullanıma hazır steril bir süspansiyon olup her 1 ml’sinde 50 mg Seftiofur’a eşdeğer Seftiofur HCI içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: VET-EXFO , enjeksiyonluk Süspansiyonun etkin maddesi olan Seftiofur HCl. 3. kuşak sefalosprin grubu bakterisit etkili , geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Sefalosporinler , bakterilerde hücre duvarı sentezinin oluşmasını engelleyerek etki gösterirler. Seftiofur HCl , β-laktamaz enzimi salgılayan suşlar dahil , birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere etkilidir.

Duyarlılığın yüksek olduğu bakteriler (MIC < 2 μg / ml): Streptecoccus sp. (enterekoklar hariç), özellikle benzil penisiline duyarlı pek çok Gram pozitif bakteriler üzerinde güçlü antibakteriyel etkinliğe sahiptir. Gram negatif bakterilerden E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp. Seftiofur’a karşı ileri derecede duyarlıdır. β-laktamaz üretenler dahil Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Clostridium sp. ve Fusobacterium sp. Seftiofur’a duyarlıdır.

Duyarlılığı orta derecede olan bakteriler (MIC 4 μg / ml): Staphylococcus aureus, bazı Citrobacter sp., Enterobacter sp., bazı Pseudomonas aeruginosa suşları ve Serratia sp.

Dirençli bakteriler (MIC > 8 μg / ml): Acinetobacter sp., Bordetella sp., bazı Enterobacter sp., Serratia sp., bazı Pseudomonas aeuroginosa suşları, Enterococci ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşları.

EXFO Enjeksiyonluk Süspansiyon kas içi ve deri altı yollardan uygulandığı zaman hızla emilir. Buzağılara 1 mg / kg c.a. dozunda kas içi uygulandığında 30 dakika sonra pik plazma konsantrasyonu 6 μg / ml’ye ulaşmıştır. Kas içi uygulamadan 45 dakika sonra pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine dönüşümlü bağlanabildiğinden plazma konsantrasyonu belirgin patojenlere karşı MIC değerler üzerinde kalır. β-laktamaz enzimlerinin etkisine karşı dayanıklıdır. Yarılanma ömrü kas içi uygulama sonrası 12 + 2.63 saat ve deri altı uygulama sonrası 11.5 + 2.57 saattir. Geniş ölçüde tüm doku ve sıvılara dağılır ve vücutta metabolize olarak desfurolyseftiofura dönüşür. %95’i ilk 24 saatte, çoğunluğu idrarla ve az bir kısmı da dışkı ile atılır.

KULLANIM ALANI VE ENDİKASYONLAR: VET-EXFO Enjeksiyonluk Süspansiyon ; Sığırlarda Seftiofur’a duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Özellikle sığırlarda BRD, bakteriyel pneumoni , shipping fever(transit hastalığı) ve benzeri solunum sistemi enfeksiyomlarında kullanılır. Sığırlarda Mannheimia sp. (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida, Haemophilus somnusdan kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonları, Fusobacterium necrophorum ve Bacterioides melaninogenicus’un neden olduğu akut interdigital nekrobasillosis (çatal çürüğü, pododermatitis), akut mastitis ile doğum sonrası E. coli, Arcanobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorumun neden olduğu akut puerperal metritislerin tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Kullanmadan önce şişe kuvvetlice çalkalanarak, süspansiyon homojen hale getirilir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, EXFO Enjeksiyonluk Süspansiyon ; sefalosporin farmakolojik dozu sığırlarda 1 mg / kg c.a. / gün dozda kas içi (İM) olarak uygulanır. Pratik olarak; 1 ml / 50 kg canlı ağırlığa uygulanır. Günde bir uygulama yapılır ve uygulamaya 3 gün süreyle devam edilir. Tedaviden sonuç alınamadığı taktirde uygulamaya 2 gün daha devam edilebilir. Aynı bölgeye 10 ml’ den fazla enjekte edilmesi tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda doz bölünerek ayrı bölgelere uygulanmalıdır. Damar içi uygulanması kontrendikedir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER Kas içi ve deri altı uygulama sonrası, enjeksiyon bölgesinde oluşan renk değişikliği boyun bölgesinde 11 gün, arka bacak bölgesinde 28 günden fazla kalıcı olabilir. Bu bölgeler kesim sırasında değerlendirilemeyeceğinden, yenilebilir et miktarında kayıplara neden olabilir. Beta laktamlar duyarlı hayvanlarda hafif alerjiden başlayarak ölüme neden olabilecek yan etkilere sahiptirler.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Sefalosporin türevleri aminoglikozid antibiyotiklerle sinerjistik etki gösterirler. Bakteriyostatik antibiyotikler ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT Önerilen tedavi dozlarında zehirlenmeler rastlanmaz. Yüksek doz uygulanan sığırlarda herhangi bir zehirlenme belirtilerine rastlanmamıştır. Buzağılara 55 mg/kg C.A dozda 5 gün süre ile uygulandığı zaman herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmamıştır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç Kalıntı Arınma Süresi(i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için ilaç kalıntı arınma süresi 0 gündür.

KONTRENDiKASYONLAR: Betalaktam antibiyotiklere duyarlı hayvanlar, sefalosporinlere de duyarlı olduğundan bu hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte Kullanımı : Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda 1000 mg / kg c.a. / gün dozunun reprodüktif performans üzerine etkisi olmadığı ve teratojenik etki göstermediği ortaya konmuştur. Seftiofur’un gebe ineklerde güvenliği spesifik olarak çalışılmamıştır.

GENEL UYARILAR: Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER İlaçla temastan kaçınılmalı ve ilaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Sefalosporin ve penisilinlere duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile birlikte doktora başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Orijinal ambalajında rutubetsiz ve güneş ışığından uzak oda sıcaklığında( 15-25 C°) muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: VET-EXFO Enjeksiyonluk süspansiyon kutu içerisinde 20, 50,100 ve 250 ml ‘lik amber renkli cam flakonlarda sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.