NEO 500
Etken Maddeler Neomisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar At | Hindi | Keçi | Koyun | Ördek | Sığır | Tavuk
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

NEO - 500
Oral Çözelti Tozu
Barsak Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

NE0-500 Oral Çözelti Tozu, beyaz - kirli beyaz renkli ince partiküllerden oluşan bir tozdur ve beher g.da; 500 mg neomisin baz'a eşdeğer neomisin sülfat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Neomisin sülfat aminoglikozit grubuna bağlı, geniş spektrumlu, bakterisit etkiye sahip bir antibakteriyeldir. Duyarlı bakterilerde ribozomun 30 S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek suretiyle bakterisit etkisini gösterir. Ayrıca bakteri hücrelerinde potasyum, aminoasit ve nukleotidlerin fazla miktarlarda salınmasına neden olarak hücre duvarlarında harabiyete de yol açar.

Neomisin'in etkilediği başlıca bakteriler, gram negatif bakteriler (E. coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella sp., Proteus vulgaris, Salmonella sp., Shigella sp., H. influenza, N. meningitidis, Vibrio cholerae), gram pozitif bakteriler (Staph. aureus, Strep. faecalis) şeklindedir. Klebsiella sp., Pseudomonas sp.'lerin duyarlılığı azdır.

Neomisin, oral yolla verildiğinde sindirim kanalından çok az emilir (%3). Aynı zamanda sindirim kanalı salgılarına, mikroflora etkinliklerine, pH değişikliklerine ve sindirim kanalı içeriğinde gerçekleşen etkileşmelere karşı dayanıklı bir antibiyotiktir. Bu özellikleri sayesinde sindirim kanalında uzun süre emilmeden ve parçalanmadan kalır. Neomisin %80'den daha yüksek oranlarda değişmeden gaita ile atılır. Emilen kısmı ise idrar ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇIN ÖZEL UYARILAR

Neomisin sindirim kanalından çok az oranda emildiği için özellikle etkisini sindirim kanalı üzerinde gösterir. Bu sebeple, enfeksiyon etkenlerinin sindirim kanalı dışında lokalize olduğu sistemik enfeksiyonlarda, ilave olarak sistemik etkili antibakteriyel veya kemoterapötik uygulanması gerekir.

Dehidrasyon hallerinde aşırı sıvı-elektrolit kaybı olduğu için; oral veya parenteral sıvı- elektrolit takviyesi gerekli olabilir. Özellikle doğumdan sonra ilk 1 - 2 gün boyunca sindirim sisteminde emilim maksimum düzeylerde olduğundan, yetişkinlerde son derece sınırlı ölçüde emilen bazı maddeler yeni doğanlarda zehirlenmeye yol açabilecek ölçüde emilebilmektedir. Yeni doğanlarda bu duruma dikkat edilerek uygulama gözlemlenmelidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Emilim düzeyi çok düşük olduğu için sistemik etkisi azdır ve bu yüzden tavsiye edilen sağaltım dozları ve süreleri itibariyle istenmeyen yan etki oluşturmaz. Ancak daha uzun bir süre kullanılması veya tedavi kürlerinin sıklıkla tekrarlanması hallerinde barsak mikroflorasının doğal dengesi bozulabilir; intestinal malabsorbsiyon oluşabilir. Ototoksik ve nefrotoksik etkisi nedeniyle

işitme, denge, ve böbrek üzerine önemli yan etkiler oluşturabilir. Bu sebeple doz limitlerine uyulmalı ve ardı ardına 5 günden daha uzun bir süre kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sistemik olarak uygulanan bütün aminoglikozitler, genel anestezikler, tübokürarin, süksinil asit, nöromuskuler blokaj yapıcı etkisi olan, ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik olduğu bilinen ilaçlarla, diğer aminoglikozitlerle, furosemid, sefalosporinler, metoksifluran, amfoterisin B, polimiksinler, penisilinler ve tetrasiklinler ile birlikte kullanılmamalıdır. Neomisin bu sebeple sistemik enfeksiyonların sağaltımında çok seyrek olarak kullanılır. Oral yolla uygulandığında emilim düşük düzeylerde kaldığı için hiçbir zaman sistemik antibakteriyel ve zehirli etki riski yaratmaz. Neomisinin antibakteriyel etkinliği asit ortamda ve yüksek konsantrasyonlarda divalan mineral ihtiva eden ortamlarda azalır. K vitamini ile ve mineral yem katkıları ile bir arada kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda barsak mikroflorasını bozar, kusma, ishal gibi semptomlar, nadiren işitme kaybı, böbrek harabiyeti ve intestinal malabsorbsiyon görülebilir. Böyle durumlarda semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun, keçi, tavuk ve hindiler 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

Sığır, koyun ve keçi sütü için ilaç kalıntı arınma süresi "0" gündür.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Hassas kişilerde hipersensitivite oluşturabilir. Bu durum göze alınarak ilaç ile temasta kontak alerji gelişebileceğinden elle temastan kaçınmalı ve kullanımdan sonra eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından korunarak, serin (15-25 °C) ve rutubetsiz yerde saklandığı takdirde raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 g'lık beyaz renkli plastik şişede, 50 ve 100 g'lık alüminyum poşetlerde X 10 adet ve 250 g, 500 g, 1 kg 'lık beyaz renkli plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.11.2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 14.02.2002 11/1007

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0 212 692 92 92 (pbx) Faks: 0 212 697 00 24 vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DAMLA İlaç Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Keyap Çarşı Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul Tel: 0216 420 95 73 Faks: 0216 420 38 82

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.